Hva skjer nå?


Vi vil registrere deg som fadder
administrere

Vi vil registrere deg som fadder. Det betyr at vi linker deg til et barn og registrerer dine opplysninger.

Vi vil informere fadderbarnet ditt og sende deg en velkomstpakke med info
informere

Vi vil sende deg en velkomstpakke og informere fadderbarnet ditt om at hun/han har fått en fadder.

Dere kan sende hverandre meldinger
kommunisere

Dere kan sende hverandre meldinger. Du kommer til å få et brev fra fadderbarnet ditt - og kan skrive tilbake.

Ventetiden er over

Se hva det betyr for en familie, når et barn får høre at hun har fått en fadder som deg.

Compassion og Hillsong laget denne nydelige kortfilmen om hvor viktig det er med fadderskap.

Del denne videoen: