Vi vil gjerne ha deg med som bønnepartner!


Siden 1952 har vi jobbet for å frigjøre barn fra fattigdom i Jesu navn og takket være trofaste faddere, får over 1,8 millioner barn i våre programmer skolegang, mat, klær, helsestell - og evangeliet.

Vil du bli med å be?

Vi bygger et nordisk nettverk av bønnefaddere og spør deg om du vil gi av din tid og din bønn til konkrete prosjekter og land som Compassion jobber i. Du vil få månedlige oppdateringer om bønnebehov og bønnesvar. 

For å bli forbeder fyller du ut skjemaet nedenfor.

 

Ja, jeg vil bli forbeder


* Må fylles ut

I mars fokuserer vi på: Verdens vanndag (22. mars)

Vann er et av menneskets grunnleggende behov for å overleve. Likevel er det 768 millioner mennesker i verden som ikke har tilgang til rent vann, og nesten 2,5 milliarder mangler gode sanitærforhold. Hvert år dør ca. 1,8 millioner barn av sykdommer forårsaket av urent vann og dårlige sanitærforhold. Compassion jobber for at barna og deres familier skal ha tilgang til rent vann og for å redusere tilfellene av vannbårne sykdommer.

Be om at alle barn skal få tilgang til rent drikkevann, og at sykdomstilfeller og dødsfall forårsaket av urent vann og dårlige sanitærforhold skal reduseres. Be for de unge jentene og guttene som må gå flere kilometer for å finne vann. Be om beskyttelse for dem på veien og at de ikke skal måtte ofre utdannelsen sin for å hente vann til familiene sine.

Be om at lokalsamfunn rundt om i verden skal kunne sørge for rent vann til innbyggerne sine.