Vi vil gjerne samarbeide med deg


Mer om hvordan vi kan samarbeide med deg, menigheten din eller bedriften din:

for menigheter

Noe av det beste vi gjør er å samarbeide med kirker.

for bedrifter for bedrifter

Din bedrift kan utgjøre en stor forskjell i livet til barn som lever i stor fattigdom!

for 4M - 4 Musketerer for 4M - 4 Musketerer

Compassion og 4M (4 musketerer) er samarbeidspartnere i å utrydde fattigdom.