Compassion samarbeider med Søndagsskolen Norge.
Vi står sammen om "Jesus til barna".


Du kan kanskje ikke redde hele verden… men du kan redde hele verden for ETT barn!

I søndagsskolens SPRELL LEVENDE-pakker kan dere lese om  prosjektet som er knyttet til Uganda.

Søndagsskolene og barnegruppene kan velge om de vil være fadder for ett barn,
som de støtter og kanskje også skriver til, eller om de vil støtte et lokalt prosjekt
i Uganda som kommer flere til gode.


På noen av samlingene vil barna gjennom aktiviteter, lek og film lære mer om Uganda
og hvordan det er å vokse opp der, og det vil bli samlet inn penger til fadderbarnet eller prosjektet.

www.sondagsskolen.no