Ikke alle overlever 5-års dagen sin

 I sommer fokuserer vi på å redusere barnedødeligheten. Vi er overbevist om at det fungerer å hjelpe. En liten innsats fra vår side kan være livsviktig for utsatte mødre og deres spedbarn som blir født inn i fattigdom. 

 

Hvert år dør 8,3 millioner barn før de fyller 5 år, av årsaker som kunne ha vært avverget med enkle grep. 1/3 av disse barna dør i løpet av sine første levemåneder. Tenk at vi lever i en verden hvor så mange barn blir frarøvet sitt gudgitte potensial - av årsaker som diaré, lungebetennelse og feilernæring.

 

Compassion er en av verdens største fadderorganisasjoner som hjelper nesten 2 millioner barn. Visste du at vi også hjelper sårbare mødre og spedbarna deres gjennom vårt Overlevelsesprogram? Her skapes selve grunnlaget for å kunne sette barn fri fra fattigdom - at barnet overlever 5-års dagen sin. Den tidlige barndomsfasen er en svært kritisk fase og forskning* viser betydningen av å gripe inn i barnets utvikling de første fem leveårene.

 

Compassion har forpliktet seg til å sette barn fri fra fattigdom, og det begynner med å redusere barnedødeligheten, unngå feilernæring samt å avverge sykdom. Dette er nesten uunngåelige utfordringer for barn som blir født inn i fattigdom. Vi griper inn tidlig i livsløpet, og følger mor gjennom graviditeten og frem til barnet er gammelt nok til å bli skrevet inn i fadderprogrammet. I sommer fokuserer vi på verdens mødre og deres minste små. Vi vet at det fungerer å hjelpe. Bli med på reisen og lær mer!

Ja må de overleve

Det er alltid like stort for oss å få bidra til at et barn får en sunn utvikling. Barnets 5-års dag blir mer enn en fest, det er forutsetningen for alle kommende bursdagsfeiringer.

 

Siden overlevelsesprogrammet startet har vi sett antallet fortidligfødte barn bli kraftig redusert, mødre  overleve livsfarlige graviditeter og familier som får forbli hele. Effekten av programmet merkes på statistikken - det utgjør en stor forskjell for noen av verdens mest utsatte mødre og småbarn.

 

Compassion tilbyr mødrene mer enn helsetjenester og omsorg. Vi har en holistisk tilnærming til hjelp, og møter mor og barn sine åndelige, sosiale, fysiske, emosjonelle og økonomiske behov. Visste du at barnets sjanse til å overleve henger nøye sammen med mødrenes grad av utdanning? Mødrene får grunnleggende utdannelse og lærer seg ferdigheter som kan gi familien en inntektskilde. Overlevelsesprogrammet gir gode forutsetninger for en framtid full av håp.

 

Gi barn muligheten til å overleve

Det har aldri vært lettere å gi noen muligheten til å overleve. Vipps ditt bidrag til vårt Overlevelsesprogram og hjelp mødre å beskytte barna sine så de kan feire flere fødselsdager sammen.

Du kan også gi ditt bidrag via din bank. Merk betalingen med "Compassions Overlevelsesprogram".

Vipps: 14993
Kontonummer: 1430 08 24766

Uten faddere vinner fattigdommen

Vårt overlevelsesprogram er livsviktig. Men uten det langsiktige arbeidet med å frigjøre barn fra fattigdom i Jesu navn, hadde vi ikke nådd langt. Fadderskap og Overlevelsesprogrammet vårt går hånd i hånd, slik at så mange barn som mulig kan få en fremtid. Bli fadder du også!