Gi en gave til ditt fadderbarn


 

Slik gjør du: 

 

Sett inn gaven din på Compassions kontonummer: 1430.08.24766
eller vipps oss på 14993
Merk betalingen med navnet ditt eller barnets Compassion-nummer + hva slags gave det gjelder.
For eksempel: «AA1234567, bursdagsgave». 


Tusen takk!

Ekstra gave til fadderbarnet ditt

De ansatte i prosjektet undersøker og prater litt med fadderbarnet ditt for å identifisere hva barnet trenger mest, det kan være nye klær, en geit eller til og med en symaskin!
Du kan gi fadderbarnet ditt en individuell gave når de fyller år.  Hvis du oppgir din e-mailadresse når du registrerer deg som fadder, kontakter vi deg noen måneder før ditt fadderbarn har bursdagen sin, slik at du kan planlegge gaven din i god tid.
Individuelle gaver kan ligge på mellom 100 og 900 kroner inkludert en bursdagsgave. Du kan sende to individuelle gaver per kalenderår.

Bursdagsgave

Når et barn mottar bursdagsgave blir foresatte tatt med råd om hva barnet har behov for. 200,- rekker ofte mye lenger i våre prosjektland enn her i Norge, så det kan bli både nye klær, sko, skrivesaker og annet som det er mangel på i hjemmet. Er det penger til overs, hender det at barnet får sin egen kylling eller geit, slik at barnet kan lære seg å ta vare på dyr, samt at familien får en kjærkommen inntekt og ressurser i form av egg, ull, kjøtt etc. Noen ganger hender det jo at barnet ønsker seg noe spesielt som en ball f.eks, og det er mulig fra fadders side å komme med et tydelig ønske om at barnet skal få en fotball el.lign.

Familiegave

Compassion-staben i prosjektene og lederne i kirken hjelper familien til å bruke gaven på beste mulige måte. En familie kan for eksempel trenge å bruke pengene på å reparere huset sitt – mens andre trenger noen dyr. Familiegaver kan ligge på mellom 250 og 9.000 kroner per år.

Prosjektgave

Du kan gi en gave til Compassionprojektet som fadderbarnet ditt er i. Lederne i prosjektet kommer til å forvalte pengene slik at det tjener alle barna i prosjektet. En prosjektgave kan ligge på mellom 900 og 18.000 kroner per år.