Spørsmål

Du kan finne svar på de vanligste spørsmålene om Compassion, fadderbarnet ditt, og hvordan vi jobber her.


Sjekk spørsmålene

Gi skattefritt

Du kan gi til Compassion uten å måtte betale skatt av det. Denne nettsiden vil hjelpe deg med hvordan det fungerer.

 Les mer

Oppdatere adresse

Har du nylig flyttet eller planlegger du å gjøre det? Eller har du fått ny e-postadresse? Du kan oppdatere dine opplysninger her.

Oppdater din kontaktinformasjon

Finner du spørsmålet ditt her?


Hvor jobber Compassion?

Compassion samarbeider med lokale menigheter i 25 land i hele verden: Bangladesh, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Colombia, Den dominikanske republikk, Ecuador, El Salvador, Etiopia, Filippinene, Ghana, Guatemala, Haiti, Honduras, Indonesia, Kenya, Mexico, Nicaragua, Peru, Rwanda, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, Togo og Uganda.

Hvor lenge varer fadderskapet?

Fadderskapet varer til et barn er ferdig med utdannelsen, eller til de fyller 22 år. 

Hvordan velger Compassion ut barna som skal få faddere?

Den lokale menigheten vurderer hvilke barn som er i størst nød i lokalsamfunnet. Disse barna blir invitert til å delta i prosjektet med foresattes samtykke. 

Hva skjer hvis det er flere barn i familien?

Compassions målsetting er å nå ut til så mange familier som mulig. Det er vanligvis bare ett barn i familien som vil få ta del i prosjektet, men dersom familien har ekstra stort behov for hjelp, kan opptil tre barn bli registrert. Programmet kommer hele familien til gode gjennom samhandling med ansatte, helseundersøkelser, ernæringsveiledning og mat, foreldreopplæring og andre aktiviteter i regi av menigheten.

Hjelper Compassion bare kristne barn?

Nei. Vi hjelper barna som trenger det mest, uavhengig av tro. Foreldrene gjøres oppmerksom på at Compassion er en kristen organisasjon, og barna som deltar i prosjektene, har ulik etnisk og religiøs bakgrunn.

Hva skjer hvis jeg avslutter fadderskapet?

Fadderskapet har ingen bindingstid og vi har forståelse for at omstendigheter kan forandre seg. Men gi oss beskjed dersom du må avbryte fadderskapet, slik at vi kan finne en ny fadder til barnet så fort som mulig! Barnet får fortsette i programmet uten avbrudd.

Hvordan påvirker fadderskapet lokalsamfunnet?

Compassions fadderbarn får en oppvekst med opplæring og ressurser tilpasset det de trenger for å skaffe seg arbeid, slik at de kan forsørge seg selv og familien. Mange av dem benytter verdiene de har lært, til å skape endringer i lokalsamfunnet. 

Menigheter som samarbeider med Compassion merker ofte at forsamlingen vokser når de når ut og hjelper de mest trengende i samfunnet. 

 

Kan man besøke fadderbarnet sitt?

Hvis du har vært fadder i mer enn ett år, kan vi hjelpe deg med å organisere et besøk hos fadderbarnet ditt. Gi oss beskjed minst åtte uker i forveien slik at vi kan hjelpe deg med planleggingen. Send oss en mail på info@compassion.no eller klikk her for mer informasjon.

Hva er det som utmerker Compassion i sammenligning med andre organisasjoner?

Compassions arbeid er basert på fire tydelige verdier: 

  • Jesus i sentrum. Evangeliet blir formidlet til hvert enkelt barn på en måte som er tilpasset alder og kultur – og aldri med tvang.
  • Barna i fokus. Vi arbeider helhetlig med hvert enkelt barn.
  • Menighetsbasert. Vi velger å samarbeide med lokale menigheter, hvor det finnes engasjerte troende som kan undervise, veilede og være mentorer for barna. Dette gjøres i samarbeid med foreldrene og mennesker i lokalområdet. 
  • Integritet. Vi arbeider bevisst for å holde en høy standard av integritet og kompetanse slik at vi kan bistå barna på best mulig måte. Vi forplikter oss til å hjelpe barn, familier og menigheter ved å utvikle relevante program for barnas utvikling. Vi forplikter oss til å arbeide etter en høy profesjonell og bibelsk standard.   

Hvorfor fokuserer Compassion på individuelle fadderskap istedenfor å hjelpe hele samfunnet?

I løpet av de mer enn 60 årene Compassion har drevet utviklingsarbeid har vi sett mange ulike metoder benyttet for å bryte den onde sirkelen av fattigdom i barns liv. Vi har oppdaget at forandrede omstendigheter sjelden forandrer menneskers liv, men derimot vil forandrede mennesker forandre sine omstendigheter. 

Samfunnsutvikling fokuserer på å forandre ytre omstendigheter og er en viktig del også av vårt arbeid. Vårt hovedfokus er likevel det enkelte barnet og dets utvikling – en tilnærming som ser hvert barns unike verdi og gudgitte potensiale. Mange av disse barna benytter det de har lært til å skape positive endringer i sitt lokalsamfunn. 

Du kan nå oss mandag til fredag kl 9.00-15.00 på tlf 23 62 26 90

Du kan sende oss spørsmålet ditt på mail til info@compassion.no. Vi vil svare deg så fort vi kan.

Er du aktiv på sosiale media? Da kan du kontakte oss på Facebook