Skattefrie gaver


Nedenfor finner du en forklaring på hvordan du kan gi til barn i fattigdom og få skattefradrag:

Hvordan få skattefradrag

Compassion Norge inngår i ordningen med skattefrie gaver for sine givere.  Det betyr at du kan få fradrag i skattepliktig inntekt for det du betaler for ditt fadderbarn og eventuelle andre gaver som er knyttet opp til din person.

Følgende vilkår må være oppfylt for å få fradraget:

  • Organisasjonen må være forhåndsgodkjent.  (Det er Compassion Norge)
  • Gaven må være på minst 500 kroner til hver organisasjon.
  • Compassion Norge må ha giverens fødselsnummer (dvs. personnummer 11 siffer) registrert.
  • Gaven må være forhåndsutfylt i selvangivelsen, dvs Compassion Norge sender rapport til skattemyndighetene i januar hvert år.

Maksimalt fradrag for 2016 er 25.000 kroner. I 2015 var beløpet 20.000 kroner.

  • Beløpet er totalsummen av alle gavene du gir til alle organisasjoner.
  • Vær samtidig oppmerksom på at alminnelig skattesats ble senket fra 27 prosent til 25 prosent i 2016.
  • Er du usikker på om ditt fødselsnummer er registrert hos Compassion Norge, er det bare å ta kontakt via epost eller telefon.

Bakgrunnsinformasjon

Skatteetatens informasjonsside om skattefradrag - klikk på linken:
 http://www.skatteetaten.no/en/Tabeller-og-satser/Gaver-til-frivillige-organisasjoner/

Skatteetatens nettside bekrefter hvilke organisasjoner ordningen gjelder - klikk på linken:
 http://www.skatteetaten.no/frivillige