Det fungerer!


Vi hjelper barn på alle områder av livet - gjennom lokale menigheter.
Uavhengig forskning viser at dette virkelig fungerer!  Les mer her>

 

 

Våre program


Mer enn 400 millioner barn lever i ekstrem fattigdom. De har ofte ikke noe håp om en bedre framtid, og er svært utsatt for mange farer rundt seg. Det er derfor vi har laget et unikt en-til-en fadderprogram som hjelper barn til å utvikle seg så sunt som mulig.

Hvert år dør rundt 4 millioner barn før sin første bursdag. Siden 1990 har rundt 10 millioner kvinner mistet livet på grunn av komplikasjoner rundt svangerskap og fødsel under ekstreme forhold. Compassions "helseprogram for mødre og spedbarn" hjelper de mest sårbare; gravide, mødre og spebarn å overleve og trives.

Compassion bekjemper fattigdom ved å hjelpe barna - en etter en. Våre tiltak kalt "kritiske behov", tar bort hindringene som hindrer barna i å vokse opp på en god måte, for eksempel helsemessige problemer eller mangel på viktige fasiliteter i lokalsamfunnet.