Det fungerer!


Dr. Bruce Wydick, professor i økonomi og internasjonale studier ved Universitetet i San Francisco, har sammen med to kolleger, gjennomført en studie av Compassions fadderprogram for å avgjøre innvirkningen det har hatt på tidligere Compassionbarn som i dag er voksne mennesker. Disse resultatene ble sammenlignet med de barna som ikke var en del av disse programmene.
Resultatene var imponerende. Du kan laste ned forskningsrapporten her, eller bla gjennom fakta nedenfor 

 

 

Compassion-barn...


Compassion-barn blir lenger i skolesystemet. Dette har stor innvirkning på deres muligheter til å få en god jobb.

Compassion-barn har større sjanse for å fullføre videregående eller høgskole,
enn sine jevnaldrende som ikke er fadderbarn.

Compassion-barn har 50 til 80% større sjanse til å fullføre universitetsutdannelse enn sine jevnaldrende.

Compassion-barn har en mye større sjanse til å finne seg en betalt jobb når de blir voksne.
Og dessuten en mye større sjanse til å få en administrativ eller ledende stilling.

Compassion-barn blir mye oftere ledere i sine samfunn når de blir eldre. Effekten av fadderskap når altså mange flere mennesker rundt dem.

Compassion-barn blir oftere kirkeledere når de blir voksne, enn sine jevnaldrende venner.
Disippeltreningen de har fått som barn har innvirkning - ikke bare på barna, men på hele menigheter.

Hva sier media?


Det månedlige ukemagasinet Christianity Today har frontet den forskningen som Dr. Bruce Wydick og Universitetet i San Fransisco gjorde. De sammenlignet nytten av fadderprogrammet mellom barn med og uten faddere. De konkluderte med at Compassions helhetlige arbeid har en massiv innvirkning på livskvaliteten til fadderbarna i forhold til deres jevnaldrende uten fadder. 

Last ned artikkelen 'Want to change the world? - Sponsor a child!'

Last ned artikkelen 'The best ways to beat poverty'