I dag lever ca 400 millioner barn i ekstrem fattigdom.
Vi kan forandre det.


Les mer om hvordan vi frigjør barn fra fattigdom - i Jesu navn. 

Vi støtter barna på alle områder av livet:

Sinn

Barna går på skole og får undervisning som utfyller det den vanlige skolen kan tilby. Ditt fadderskap dekker skolepenger, uniform, bøker og annet skolemateriell. Vi tilbyr også barna leksehjelp og yrkesopplæring.

 

 

Kropp

Vi overvåker hvert enkelt barns helse. Vi sørger for at de blir vaksinert og griper inn når de trenger medisinsk hjelp. Vi stimulerer også til fysisk aktivitet og lærer barna og deres foreldre/omsorgspersoner om hygiene.

Hjerte

Vi hjelper barna til endring fra innsiden og ut. De får kjærlighet og oppmuntring fra prosjektmedarbeidere og brev fra fadderne sine. Sosialarbeidere overvåker barnas velvære og gir ekstra støtte, for eksempel traumebehandling.

 

 

Åndelig

Barna lærer og erfarer at Gud elsker dem betingelsesløst. De blir kjent med evangeliet på en måte som passer for deres alder og kultur. De får trosopplæring og en barnebibel. I Compassion-prosjektet synger de og ber.

 

 

Forskning viser at barn i Compassion-programmet har:


27-40% større sjanse for å fullføre videregående opplæring
27-40%

større sjanse for å fullføre videregående opplæring

35% større sjanse for å få en administrativ stilling
35%

større sjanse for å få en administrativ stilling

30-75% større sjanse for å bli ledere
30-75%

større sjanse for å bli ledere