Mødre og spedbarn som lever i fattigdom
er svært sårbare


Helseprogrammet for mødre og spedbarn redder liv

Se hvordan vi hjelper disse små og mødrene deres til å overleve og vokse opp.

Del denne videoen:

Hjelpe de aller minste til å overleve og vokse opp


Hvert år dør rundt 4 millioner barn før de er ett år gamle. Siden 1990 har rundt 10 millioner kvinner mistet livet under svangerskapet eller på grunn av komplikasjoner ved barnets fødsel. "Helseprogrammet for barns overlevelse" er der for å hjelpe disse sårbare mødrene og spebarna deres til å overleve. Vi bistår moren under svangerskapet og barnets fødsel og lærer dem om hygiene, hvordan de kan vise kjærlighet til barna sine, og hvordan de kan stelle hjemmet sitt. Vi besøker mammaene hjemme ukentlig og holder øye med babyenes utvikling. Vi forteller dem om Jesus og hjelper dem med hvordan de kan oppdra barna sine i en kristen tro.

Mødrene lærer å lese og skrive, og får yrkesopplæring. Dette hjelper dem til å bli selvstendige og selvhjulpne. Kvinner som ønsker å starte en bedrift, lærer å sette opp en forretningsplan, og kan søke om mikrolån.

 

Compassion Norden hjelper mødre og spedbarn i Rwanda

Compassion Norden har det økonomiske ansvaret for et helseprogram nordvest i Rwanda. Mødrene besøkes månedlig, og får opplæring i å møte barnas følelsesmessige behov. Kvinnene får trening i å oppdage og forhindre mishandling. De får også hjelp til å utvikle ferdigheter i kommunikasjon og atferd som virker positivt på barnet. 

På prosjektet blir barnet undersøkt hver måned for å sikre den helsemessige utviklingen. Vi hjelper også mødrene med å holde et balansert kosthold, slik at barnet får den næringen det trenger. På dette prosjektet har kvinnene lært å dyrke og vedlikeholde hver sin grønnsakshage.

På prosjektet lærer også mødrene aktiviteter som vil gi familien en inntektskilde.

Vil du være med og støtte mødrene og barna deres på helseprogrammet vårt for barns overlevelse i Rwanda?