Mødre og spebarn som lever i fattigdom
er svært sårbare


Helseprogrammet for barns overlevelse redder spebarn

Se hvordan vi hjelper disse små og mødrene deres til å overleve og vokse opp.

Del denne videoen:

Hjelpe de aller minste til å overleve og vokse opp


Hvert år dør rundt 4 millioner barn før de er ett år gamle. Siden 1990 har rundt 10 millioner kvinner mistet livet under svangerskapet eller på grunn av komplikasjoner ved barnets fødsel. "Helseprogrammet for barns overlevelse" er der for å hjelpe disse sårbare mødrene og spebarna deres til å overleve. Vi bistår moren under svangerskapet og barnets fødsel og lærer dem om hygiene, hvordan de kan vise kjærlighet til barna sine, og hvordan de kan stelle hjemmet sitt. Vi besøker mammaene hjemme ukentlig og holder øye med babyenes utvikling. Vi forteller dem om Jesus og hjelper dem med hvordan de kan oppdra barna sine i en kristen tro.

Mødrene lærer å lese og skrive, og får yrkesopplæring. Dette hjelper dem til å bli selvstendige og selvhjulpne. Kvinner som ønsker å starte en bedrift, lærer å sette opp en forretningsplan, og kan søke om mikrolån.