Noen ganger trenger barn mer hjelp enn fadderskap kan dekke.

Det er derfor vi har programmet KRITISKE BEHOV.

 

 

Våre fond


Dette fondet er der for å hjelpe barn som ikke har fått fadder enda. Gjennom dette fondet kan de allerede delta i Compassion-programmet og får all den hjelpen de trenger.

Spebarn som er født under ekstreme levekår er svært sårbare. Gjennom "Helseprogrammet for barns overlevelse" hjelper vi disse minste til å få en god start i livet.

Mange barn som vokser opp i ekstremt fattige områder har ikke tilgang til rent drikkevann. Dette fondet er der for å gi dem det.

Noen ganger må et presserende behov løses raskt. For å kunne gjøre dette, har vi satt av et fond til det mest nødvendige. Utfra dette fondet kan vi hjelpe et barn som trenger akutt medisinsk hjelp, gi katastrofehjelp , eller fylle andre akutte behov.