15 ting du kanskje ikke visste om vann

Vann. En av de mest alminnelige tingene i verden, eller hva? To vannatomer på hvert syreatom: alle trenger vi det for å overleve. Noe stort mysterium er det ikke. Men til og med en så enkel og hverdagslig del av livet kan være kilden til en utrolig og skremmende statistikk. Her kommer 15 ting du kanskje ikke visste fra før om vann.

15 ting du kanskje ikke visste om vann

 1. I 2012 hadde 89 % av verdens befolkning tilgang til en kilde med godkjent drikkevann. I 1990 hadde kun 76 % prosent samme tilgang, noe som viser stor forbedring.

 2. 748 millioner mennesker er nødt til å benytte ubehandlede drikkevannskilder.

 3. Det antas at 1,8 milliarder mennesker bruker vann fra kilder som er forurenset av avføring.

 4. Forurenset drikkevann anslås å forårsake mer enn 500 000 dødsfall på grunn av diaresykdommer hvert år.

 5. Det beregnes at å sørge for rent vann og sanitet til alle i hele verden ville kostet 884 183 969 949 kroner (107 000 000 000 USD) per år i en femårs periode.

 6. Alt ferskvann er ytterst avhengig av et godt fungerende økosystem, men også forståelsen av vannsyklusen er nødvendig for å oppnå en varig vannforsyning.

 7. 10 liter vann brukes for å lage ett papirark, og 91 liter vann brukes for å lage 500 gram plast.

 8. Å dyrke en kilo ris krever cirka 3500 liter vann, mens en kilo kjøttdeig krever om lag 15 000 liter.

 9. I gjennomsnitt bruker kvinner/jenter i utviklingsland 25 % av dagen sin på å samle vann til familien.

 10. Vannet som kvinner i Afrika og Asia bærer på hodet veier vanligvis rundt 20 kilo – det samme som pleier å være maksvekt på bagasjen man kan ha med seg på flyreiser.

 11. Bare 12 % av verdens befolkning bruker 85 % av dets vannbeholdning – disse 12 % bor ikke i utviklingsland.

 12. Sawyer vannfilter, som Compassion bruker, er designet slik at behovet for å lagre vann ikke er der lenger. Etter at vannet har blitt filtrert kan man drikke det rene vannet uten å uroe seg for forurensing.

 13. Nylig gjennomførte studier viser at Sawyers vannfilter bidrar til å minske forekomsten av diaré med 85 %: 98 % av diare oppstår via vann.

 14. Sawyerfilteret eliminerer helt behovet for å koke vann for å bli kvitt bakterier. En gjennomsnittlig familie på fire personer som rengjør vann ved å koke det, brenner 10 til 40 trær, 147 liter olje, eller 95 kilo naturgass per år. Den eneste energikilden som trengs for å bruke Sawyerfilteret er tyngdekraften.

 15. Ett eneste Sawyerfilter kan bidra til å gi en hel familie rent vann i et tiår. Kjøp et filter til en familie som lever i fattigdom i dag. 

Tekst av Monique Wallace og Richard Miller 

Foto av Red and Green 

Kilder: WHO, UN Water, Sawyer og WaterAid