Hvordan foregår registreringen?

Noen ganger får vi spørsmål om hvordan Compassion velger ut hvilke barn som får ta del i Compassions prosjekter. Derfor vil vi gi dere et innblikk bak kulissene av hvordan det foregår når et barn registreres i CDSP [Child Sponsorship Program], som er Compassion største program og begynner når barna er mellom 3-9 år.

Hvordan foregår registreringen?

Før et program starter opp kreves det en god del grunnarbeid. Først velger Compassion ut et område hvor de ser det er behov for hjelp, og begynner å bygge opp en nær relasjon til en kirke i det området. Den lokale kirken har god kunnskap om lokalområdet og kan gi Compassion innsikt i hvilke områder som er de fattigste av de fattige. Deretter rekrutteres personale som får opplæring etter Compassions retningslinjer. Også de lokale pastorene og kirkens ledelse får opplæring for bedre å kunne forstå og jobbe ut i fra Compassions målsetting og visjon.

Compassion har jobbet i Togo siden 2008 og i fjor hadde de 25 000 registrerte barn. 85 % av disse er sponset av en fadder. Da Togo hadde sin første, store registreringsdag, dukket flere hundre barn opp sammen med foreldrene sine. Det kreves et stort engasjement for å få en slik dag til å fungere rent praktisk. Compassions personale og personalet som er rekruttert lokalt legger ned mye tid og energi i løpet av rekrutteringsdagene for å finne de barna som har aller størst behov for å bli en del av Compassions program.

Barna må være mellom 3-9 år for å møte kriteriene til CDSP. Personalet finner deretter de som trenger hjelpen aller mest. Dette er en vanskelig oppgave, da alle barna som kommer til registreringen lever i ekstrem fattigdom og trenger hjelp på forskjellige måter.

Det første steget er et intervju med foreldrene for å finne ut mer om familiens samfunnsøkonomiske situasjon, hvordan de bor og hvor stor familien er. Deretter går familien videre til neste team som kontrollerer disse opplysningene og sjekker at informasjonen er troverdig og at familien virkelig er i behov av hjelp i den grad de sier.

Den siste delen av registreringen er fotografering av barnet. Dette er ofte den mest utfordrende delen av hele prosessen av flere årsaker. Blant annet er det viktig at man beskytter barnets verdighet. Mange barn har pyntet seg for registreringen, men i mange tilfeller er de fineste klærne de eier fillete, og noen barn har ikke sko. Compassions personale har iblant med seg klær som barna får låne, slik at de kan føle seg fine når de blir fotografert. En annen utfordring er å forsøke å få barna, som kanskje aldri før har stått foran et kamera, til å stå stille. Mange blir redde og begynner å skrike, gråte eller løpe sin vei, mens andre bare vil lage grimaser til kameraet. Når fotograferingen er overstått blir barnet registrert i Compassions program.

Nå begynner den spennende ventetiden på en fadder som kan sponse dem og gi dem en mulighet til å følge drømmene sine. Det er her du kommer inn i bildet. For 260 eller 310 kroner i måneden kan du gi et av disse barna en fremtid.

Her kan du lese mer om hvordan du gjør det.