Orkanen Matthews herjinger

28. sept. – 10. okt. ble Haiti utsatt for massive ødeleggelser etter orkanen Matthews herjinger.

Over 500 haitiere mistet livet og over 175.000 mennesker er hjemløse.

Dette berører selvsagt også oss i Compassion.
Totalt er det rapportert om 12.691 Compassion-barn som er berørt.
Tre Compassion-barn er døde, og 33 omsorgspersoner og seks søsken har også dødd
som følge av orkanen Matthew. Ingen av disse har faddere i Norden.
Se vår drone-film fra Haiti. (Mer tekst følger under.)

Denne drone-filmen viser ødeleggelsene på Haiti etter orkanen

Hjelp oss å hjelpe ofrene etter orkanen på Haiti!

Del denne videoen:

Noen barn mangler fortsatt
Oppholdssted og fysisk tilstand til flere av våre er fortsatt ukjent på dette tidspunktet.
De lokale ansatte holder oss stadig oppdatert og arbeider med all sin kraft for å finne disse barna.

26 barn fra Norden
99 av våre Compassion-sentre er berørt; 98 av dem er midlertidig stengt på grunn av skadene. 26 barn fra Haiti med faddere i Norden er berørt, og fadderne det gjelder har fått beskjed om det. Ingen er døde, dette handler utelukkende om materielle skader. Hjemmet deres er skadet eller totalt ødelagt og de har mistet skolesaker, klærne sine og tingene sine i hjemmet.

Kolera
Staben vår på Haiti og feltarbeiderne gjør en fantastisk innsats for effektivt å samordne innsatsen for å møte de umiddelbare behovene til de rammede barna og deres familier, samt senterne i områdene som er rammet av orkanen Matthew.
Det er en økt risiko for spredning av kolera nå og de ansatte i Compassion Haiti arbeider aktivt for å løse dette problemet for å ivareta sikkerheten og helsen til fadderbarn, deres familier, ansatte og kirkepartnere.

Hjelpearbeidet
Compassion fortsetter også arbeidet med å hjelpe barna og familiene deres med de umiddelbare hjelpebehovene. Ledelsen ved Compassion Haiti har besøkt de berørte områdene i sør og hatt møter med kirkepartnere for å oppmuntre dem og diskutere de mest effektive måtene å imøtekomme de store behovene og gjenåpne skoler. 

De driver fortsatt og distribuerer forsyninger som mat, vann og hygienepakker. De ansatte har også tatt eget initiativ til å samle inn klær og annet for å dele ut i utvalgte områder hvor behovene er overveldende. Til tross for mange utfordringer, er flere sentre i ferd med å lage planer for hvordan de kan gjenoppta aktivitetene, slik at de kan hjelpe barn med psykisk rehabilitering og med å fortsette skolegangen sin.
Sentre som ikke er direkte berørt har samlet inn skolemøbler og utstyr fra ansatte, familier og menighetsmedlemmer for å hjelpe de barna tilbake i skolen.

Be
Vil du be for de sørgende familiene og lokalsamfunnet? At barn som ikke lokalisert ennå, skal bli funnet raskt. Og for hjelpetiltakene og innsatsen som er i gang.

Gi
Du kan også gi en gave til kontonummer: 1430.08.24766
Merket «Gjenoppbygging Haiti».