Tar du årets Compassion Challenge?

I Ghana lever 29 % av befolkningen på mindre enn 9 kroner om dagen. Det betyr at de lever i ekstrem fattigdom.

Mangel på rent vann og dårlige sanitære forhold er blant hovedgrunnene til at fattigdomssirkelen er så vanskelig å bryte. På landsbygda i Ghana mangler 92,3 % av menneskene tilgang til dekkende toalettfasiliteter. Når man ikke har noe annet valg enn å gå på do ute, settes både barnet og samfunnet forøvrig i fare. Vannet forurenses ytterligere, sykdommer spres og jordbrukets avlinger ødelegges.

Majoriteten av Ghanas befolkning tilbereder også maten sin utendørs, noe som ikke er helsefremmende. Luftforurensning, skittent vann, innsekter og luftbårne smittestoffer sørger for at 420 000 ghanesere havner på sykehus hvert år på grunn av maten de spiser. 65 000 av disse dør. 23 % av barna lider av kronisk underernæring på grunn av manglende hygieniske tiltak og rent vann, og dette er problematikker som kunne ha vært avverget.

Sammen kan vi gjøre noe! Vi har som overordnet mål at fattigdom skal og kan bekjempes.

I år bygger Skjærgårds Mission kjøkken og bad i Ghana, med helsefremmende fokus på rent vann og hygiene.

 Hygieniske tiltak som å vaske seg, gå på et toalett samt å ha tilgang til rent vann er viktige faktorer for å unngå sykdom. Det er også et viktig første skritt ut av fattigdommen. Vi vet at barna holder seg friskere og kan delta på skolen i større grad når disse primære behovene er dekket. Familiens inntekter øker også parallelt med bedret hygiene. Gjennom Skjærgårds Mission skal vi sammen med lokale Compassion-menigheter i Ghana skape trygge forhold for hundrevis av barn.

Tar du årets Compassion Challenge?

Kontakt oss på: info@compassion.no