Økonomisk etterrettelighet

Vi er en av de høyest rangerte kristne hjelpeorganisasjonene i verden. Vi styrer ressursene våre utfra en modell som fokuserer på hvert enkelt barn i stedet for på utviklingen av lokalsamfunn. Dette er forskjellen mellom dem:

Barneutvikling: Pengene går spesifikt til fadderbarnet ditt gjennom en lokal kirke, som er assistert av Compassion i det samfunnet barnet bor i. Det ledes av kristne ledere som virkelig bryr seg om barna. I tillegg kan du gi gaver direkte til fadderbarnet ditt og bygge et nært forhold ved å sende og motta brev og bilder. Vi tror at ved å hjelpe det enkelte barnet, har dette effekt på hele familien og etter hvert et helt samfunn.

Samfunnsutvikling: Pengene gis i barnets navn, men går til et helt samfunn og utviklingen der. Det blir vanligvis brukt til forbedringsprosjekter i samfunnet som å bygge skoler, boring av brønner, bygge veier etc. der fadderbarnet ditt bor. Barnet får del i dette når samfunnet drar nytte av investeringene. Denne modellen er altså ikke Compassions.

Som Kristus-sentrert organisasjon ønsker vi å være gode forvaltere av ressursene som er betrodd oss. Vår økonomiske ansvarlighet, våre rapporteringsrutiner og resultatene over hele verden får stadig ros. Vi er medlemmer av Evangelical Council of Accountability og oppfyller kravene til Better Business Bureau Wise Giving Alliance.
Charity Navigator, The American Institute of Philanthropy og Ministry Watch har også satt Compassion International svært høyt på listen over økonomisk integritet og troverdighet. 

Vi gjør det lett å se nøyaktig hvor pengene går. For oss er økonomisk integritet og åpenhet viktig. Vil du vite hvor mye penger vi får, hvor inntektene våre kommer fra, og hvordan hver krone brukes i vår fadderorganisasjon?


Compassion sender minst 80 prosent av alle gaver rett til prosjektene. Når du ga til Compassion det siste året, gikk 81,8 prosent av det direkte til programmer som kommer barna til gode.
I de nordiske landene er dette tallet ca 76% siden vi fortsatt er i en etableringsfase.

Hver krone du gir utgjør en forskjell!

I løpet av regnskapsåret 2014-2015 hjalp Compassion mer enn 1,7 millioner barn, 3077 studenter på college og 29.084 mødre og spebarn gjennom vårt fadderskapsprogram og gjennom kirkene vi jobber med.

Ønsker du å jobbe med eller gi til en troverdig kristen fadderorganisasjon og virkelig påvirke livssituasjonen til barn som lever i fattigdom? Vi arbeider med ca 7000 kristne kirker, og hjelper over 1,8 millioner barn i 26 utviklingsland.


Har du fortsatt spørsmål om økonomisk forvaltning?

Vi vet at det er en stor beslutning å bli fadder og støtte et barn, og vi oppfordrer deg til å lese mer om vår organisasjon før du bestemmer deg for å gi. Hvis du har noen ubesvarte spørsmål om Compassions  økonomiske personvern, kan du kontakte oss.

Kontinuitet

Compassion International har jobbet med veldedighet siden 1952. Siden da har vi jobbet for å være åpne, troverdige og autentiske i alt vi gjør. Mer enn en million faddere har hjulpet barn til et nytt liv gjennom Compassion. Har du noen spørsmål angående vår økonomi, kan du kontakte oss.

 

 

Skattefrie gaver

Compassion Norge inngår i ordningen med skattefrie gaver for sine givere.  Det betyr at du kan få fradrag i skattepliktig inntekt for det du betaler for ditt fadderbarn og eventuelle andre gaver som er knyttet opp til din person.

Følgende vilkår må være oppfylt for å få fradraget:

  • Organisasjonen må være forhåndsgodkjent.  (Det er Compassion Norge)
  • Gaven må være på minst 500 kroner til hver organisasjon.
  • Compassion Norge må ha giverens fødselsnummer (dvs. personnummer 11 siffer) registrert.
  • Gaven må være forhåndsutfylt i selvangivelsen, dvs Compassion Norge sender rapport til skattemyndighetene i januar hvert år.

Maksimalt fradrag for 2016 er 25.000 kroner. I 2015 var beløpet 20.000 kroner.

  • Beløpet er totalsummen av alle gavene du gir til alle organisasjoner.
  • Vær samtidig oppmerksom på at alminnelig skattesats ble senket fra 27 prosent til 25 prosent i 2016.
  • Er du usikker på om ditt fødselsnummer er registrert hos Compassion Norge, er det bare å ta kontakt via epost eller telefon.