Økonomisk etterrettelighet

Compassion er en av de høyest rangerte kristne hjelpeorganisasjonene i verden. Vi styrer ressursene våre utfra en modell som fokuserer på hvert enkelt barn individuelt.
Pengene går til fadderbarnet ditt gjennom en lokal kirke, som assisteres av Compassion i det samfunnet barnet bor i. Det drives av kristne ledere som virkelig bryr seg om barna. Du kan også gi gaver direkte til fadderbarnet ditt og til fadderbarnets familie.
Vi tror at ved å hjelpe det enkelte barnet, har dette effekt på hele familien og etter hvert et helt samfunn.

Som Kristus-sentrert organisasjon ønsker vi å være gode forvaltere av ressursene som er betrodd oss. For oss er økonomisk integritet og åpenhet viktig.

Innsamlingskontrollen i Norge:
Compassion Norge er godkjent av Stiftelsen siden 2013.

Compassion International:
Compassion International har fått flere utmerkelser for sin økonomiske ansvarlighet, sine rapporteringsrutiner og resultater over hele verden. 
Compassion International står svært høyt på listen over økonomisk integritet og troverdighet. Du kan lese mer om det på vår internasjonale hjemmeside: Financial Integrity: www.compassion.com/about/financial.htm

Hver krone du gir utgjør en forskjell!
Vil du samarbeide med eller gi til en troverdig kristen fadderorganisasjon og virkelig påvirke livssituasjonen til barn som lever i fattigdom? Compassion International har eksistert siden 1952 og samarbeider med over 7000 kristne kirker som hjelper over 2,1 millioner barn i 25 utviklingsland.

Har du fortsatt spørsmål om økonomisk forvaltning?
Vi vet at det er en stor beslutning å bli fadder og støtte et barn, og vi oppfordrer deg til å lese mer om vår organisasjon før du bestemmer deg for å gi. Hvis du har noen ubesvarte spørsmål om Compassions økonomiske integritet, ta gjerne kontakt med oss.

Kontinuitet
Compassion International har jobbet med veldedighet siden 1952. Siden da har vi jobbet for å være åpne, troverdige og autentiske i alt vi gjør.

Skattefrie gaver

Compassion Norge inngår i ordningen med skattefrie gaver for sine givere.  Det betyr at du kan få fradrag i skattepliktig inntekt for det du betaler for ditt fadderbarn og eventuelle andre gaver som er knyttet opp til din person.

Følgende vilkår må være oppfylt for å få fradraget:

  • Organisasjonen må være forhåndsgodkjent. (Det er Compassion Norge)
  • Gaven må være på minst 500 kroner til hver organisasjon.
  • Compassion Norge må ha giverens fødselsnummer (dvs. personnummer 11 siffer) registrert.
  • Gaven må være forhåndsutfylt i selvangivelsen, dvs Compassion Norge sender rapport til skattemyndighetene i januar hvert år.


Maksimalt fradrag for 2019 er 50.000 kroner. I 2018 var beløpet 40.000 kroner.

  • Beløpet er totalsummen av alle gavene du gir til alle organisasjoner.
  • Er du usikker på om ditt fødselsnummer er registrert hos Compassion Norge, er det bare å ta kontakt via epost eller telefon.