Forklaring på vår blå firkant


Når dere høster grøden i landet, skal du ikke skjære kornet helt ut i hjørnene av åkeren. Og de aksene som blir liggende igjen etter innhøstningen, skal du ikke sanke opp. Du skal la dem være igjen til den fattige og den fremmede. Jeg er Herren deres Gud.
3. Mosebok 23:22

For oss i Compassion er den blå firkanten et bilde på dette skriftstedet og en stadig påminnelse, om å "la det stå igjen et hjørne". Den skal minne oss om hvem vi er og vårt oppdrag som talsmenn for barn som lever i fattigdom, og at vi alle, til alle tider må gi av det vi har til de fattige.