Bli Compassion fadder

Compassion er verdens 3. største fadderorganisasjon og hjelper 2,2 millioner barn i 27 land. Compassion setter barn fri fra fattigdom gjennom én-til-én-fadderskap. Vi har en holistisk tilnærming til hjelp. For 360 kroner i måneden dekkes barnets behov - fysisk, følelsesmessig, økonomisk og åndelig. Barna blir elsket, sett og beskyttet. De får ferdighetene som trengs - samtidig som de mottar mulighetene som skal til - så de kan settes fri fra fattigdom. Du kan ikke redde hele verden, men du kan redde hele verden for ett barn.

Bli fadder til:

Utdannelse

Compassion støtter barna gjennom grunnskolen, og gir dem mulighet for videre skolegang. Barna kan også gjennomføre yrkesopplæring og være med på aktiviteter som turer, sportsarrangementer, musikktimer og IT-opplæring.

Helse, hygiene og ernæring

Barna får et næringsrikt måltid hver gang de deltar på prosjektaktiviteter. De får regelmessige helseundersøkelser og lærer seg å ta vare på kroppen sin. I tillegg utvikler de sine relasjonelle ferdigheter.

Støtte fra den lokale kirken og mulighet til å høre om Jesus

Compassion samarbeider med lokale kirker, og barna får dermed tilhørighet i et kristent fellesskap. De får muligheten til å høre evangeliet fra ansatte og frivillige som bryr seg om dem.

Oppmerksomhet, veiledning og kjærlighet

Barna blir tatt vare på av mennesker i lokalbefolkningen. De blir oppmuntret til å oppdage sin lidenskap, talenter og personlige egenskaper. Fadderen spiller også en vesentlig rolle gjennom bønn og brevskriving.

Hvorfor jobber dere med én-til-én-fadderskap?

Compassion jobber holistisk. Vi hjelper barn på alle områder i livet - fysisk, økonomisk, følelsesmessig og åndelig. 

Gjennom mange års erfaring, har vi utallige eksempler på hvor viktig relasjonen mellom fadder og fadderbarn er. Det utgjør den største forskjellen. Relasjonen deres bygger barnets selvtillit og selvfølelse, samtidig som du helt konkret kan se at hjelpen når fram. Vi har vært med på en uavhengig forskningsstudie som viser at Compassions én-til-én-fadderskap både fungerer og er effektivt. 

Hvorfor jobber dere med lokale kirker?

Compassion jobber utelukkende med lokale kirker fordi de kjenner sitt nærmiljø og kan håndtere lokale utfordringer på best mulig måte. De har tillit og troverdighet i nabolaget og kan nå ut til de mest sårbare i lokalsamfunnet. Vi utruster vår lokale kirkepartner med de ressursene som kreves for å sette barn fri fra fattigdom. Hver enkelt kirke implementerer prosjektet slik at det imøtekommer alle barnas spesifikke behov i det området de tjener.

Må barn være kristne for å ta del i programmet?

Absolutt ikke! Vi oppmuntrer barn og familier med alle slags bakgrunner og religiøse overbevisninger til å registrere seg på programmet. Vi vil aldri kreve eller presse noen til å konvertere til kristendommen.

Hvordan vet jeg at gaven min kommer fram?

Compassion tar finansiell integritet på alvor. Vi er godkjent av Innsamlingskontrollen, og forplikter oss til å håndtere vår økonomi med den høyeste integritet.

Denne siden bruker cookies Les mer