Child Protection

Å beskytte barn er vår høyeste prioritet

Compassions forpliktelse til å beskytte barn

Vårt ønske er at alle barn skal være kjent, elsket og beskyttet. Som et uttrykk for dette setter Compassion omsorgen og beskyttelsen av barn som første prioritet. Siden barn som lever i ekstrem fattigdom er blant de mest utsatte i verden, har Compassion vedtatt tydelige retningslinjer som er utformet for å fremme sikkerheten og beskyttelsen for hvert barn i programmene våre.

Compassions stilling til beskyttelsen av barn er bygget på følgende overbevisninger:

 • Barn er verdifulle for Gud, de er unikt skapte individer og er verdt verdighet og respekt.
 • Ingen vold mot barn er rettferdig, og all vold mot barn kan forhindres.
 • Det er alles ansvar å beskytte barn.
 • Alle som er involvert i å beskytte barn skal alltid handle i samsvar med barnets beste og holdes ansvarlige om de ikke gjør det.
 • Statlige myndigheter har ansvar for å beskytte barn mot å havne i fare, og for å handle om et barn havner i fare. Compassion følger det lokale rettssystem og anser at lokale myndigheter passer best for å oppnå løsninger i kriminalsaker. Samtidig spiller foreldre og Compassion en viktig rolle.

Hvordan Compassion beskytter barn

Vår strategi for å beskytte barn begynner med å forhindre at barn havner i fare. Når et barn havner i fare, griper vi inn for å gi gjenopprettelse og helbredelse til den som har blitt utsatt, og informerer de relevante lokale myndigheter. Vi tror også det er viktig å gi barna muligheten for selv å være aktører i å styrke og fremme sin egen beskyttelse.

For å oppnå disse målene tilbyr Compassion:

 • Alderstilpasset utdannelse om barns rettighet til beskyttelse for alle våre fadderbarn.
 • Utdannelse for omsorgspersoner i beskyttelsen av barn og forebyggende tiltak.
 • Utdannelse for ansatte, frivillige, og kirkepartnere når det gjelder beskyttelsen av barn. Vi har praksis for å innsette passende tiltak når overfall har skjedd.
 • Etiske retningslinjer gjeldende barns trygghet og sikkerhet.
 • Alle ansatte på Compassion og faddere som besøker fadderbarna sine må levere inn en gyldig politiattest.

Din rolle som fadder i å beskytte barn

Som fadder er du en del av Compassions arbeid for å sette barn fri fra fattigdom i Jesu navn.

Om fadderbarnet ditt forteller deg noe i et brev som får deg til å mistenke at et overfall har skjedd, eller vil skje, ber vi deg kontakte oss på childprotection@compassion.no eller ringe oss på +47 23 62 26 90. Du kan finne videre kontaktinformasjon om hvem du kan kontakte HER.

Kontakten med fadderbarnet ditt

Gjennom at Compassion er en del av kommunikasjonen mellom fadder og fadderbarn kan vi hjelpe til å beskytte din, og ditt fadderbarns integritet. Det gjør det også mulig for oss å hjelpe deg med å navigere i eventuelle kulturforskjeller. Vi kan for eksempel hjelpe deg å unngå, ved et uhell, å skrive noe som kunne oppleves som upassende eller støtende.

Retningslinjer for kommunikasjon

 • Vi leverer ingen brev til eller fra fadderbarnet som inneholder personlig kontaktinformasjon (Adresse, telefonnummer, e-post etc.) eller upassende innehold.
 • Ikke kontakt fadderbarnet ditt via sosiale medier. I takt med spredning og tilgang til sosiale medier innser vi at faddere og fadderbarna deres kan kontakte hverandre direkte uten Compassions innblanding. Det medfører økt risiko for den personlige integriteten og sikkerheten for både barn og fadder. Derfor må all kommunikasjon skje via Compassion.
 • Om du blir kontaktet av fadderbarnet ditt utenfor vår korrespondanse, for eksempel via telefon, e-post, Facebook, Twitter etc., så ikke svar. Gi oss beskjed hvis dette skjer ved å ringe +47 23 62 26 90 eller via e-post til info@compassion.no. Fadderbarna og familiene deres har ikke lov til å kontakte faddere utenfor Compassions retningslinjer, det er en betingelse for å delta i programmene våre. Gjennom å informere oss hvis det skulle skje, gjør du det mulig for oss å gjøre de ansvarlige til stede oppmerksomme på dette, som så igjen vil snakke med familien.

Når du besøker fadderbarnet ditt

Vi krever en politiattest fra alle som vil besøke et Compassionsenter eller møte fadderbarnet sitt. Dette gjelder for alle besøkere, inkludert givere, faddere, artister, pastorer, Compassionansatte og styremedlemmer. Vår policy for beskyttelse av barn regulerer kontakten mellom fadderne og barna, både under gruppereiser og individuelle besøk. Alle besøkere som kommer i kontakt med fadderbarn må ha fått sitt besøk godkjent av Compassion. Senteret tar ikke imot besøk som ikke har blitt godkjent og planlagt på forhånd. Dette hjelper oss med å beskytte barna i Compassions sentre mot å havne i fare. Alle besøkere må underskrive Compassions barnebeskyttelsespolicy og godta å følge den, før besøket kan gjennomføres. Compassion forbeholder seg retten til å nekte en forespørsel hvis besøket vil stride mot barnets beste. En fadder har ikke lov til å være alene med barnet. Når en fadder møter fadderbarnet sitt, kan det føles naturlig å dele kontaktinformasjon eller å etterspørre slik informasjon fra fadderbarnet eller familien. Siden direktekommunikasjon som ikke skjer gjennom oss kan utsette barnet eller fadderen for unødvendig risiko har faddere og fadderbarn ikke lov til å utveksle kontaktinformasjon.

Denne siden bruker cookies Les mer