Fungerer Compassions arbeid?

Compassion setter barn fri fra fattigdom i Jesu navn

Vi tror mennesker kan oppnå en livsforvandlende endring fra innsiden og ut. Derfor lærer vi barna at Jesus elsker dem ubetinget. Det gir dem ekstra styrke i bekjempelsen av fattigdom. 

Fadderprogrammet har det individuelle barnet i fokus. Vi jobber med barn fordi de er mest utsatte og sårbare. Vår tilnærming til hjelp er holistisk. Det betyr at vi hjelper barna på flere områder i livet - utover å dekke deres fysiske og økonomiske behov. Fattigdommen er kompleks, og vi tror man må møte hele mennesket i alle aspekter av livet for å frigjøre det fra fattigdom. Livet handler om mer enn helse og økonomi. Gjennom å jobbe med sinn, kropp, hjerte og det åndelige aspektet kan barna settes fri fra fattigdom. I tillegg til å ivareta barnas primære behov, lærer de at de er viktige og elsket. De får høre at Gud elsker dem og at Han har en plan for livene deres. De får vite at de er like mye verdt som alle andre, selv om de har vokst opp i fattigdom. De sosiale aktivitetene på Compassion-senteret er også viktig for barnets fremtid. 

Hvordan fungerer denne holistiske bistandsmodellen?

Compassion samarbeider med lokale kirker og barna blir møtt på alle områder av livet og får:

Økonomisk - Barnet går på skole og får den undervisningen som landet tilbyr. Ditt fadderbidrag dekker blant annet skoleavgift, skoleuniform, mat, klær, helseundersøkelser, medisin og behandlinger og skolebøker. Vi tilbyr også leksehjelp og yrkesrettet utdanning.

Fysisk - Barnets helse er prioritert. De får regelmessige helseundersøkelser, vaksiner og medisinsk behandling når de trenger det. Vi arrangerer - og oppmuntrer barnet til å delta i sport og aktiviteter. Vi lærer barna og familiene deres om hygiene og om forebyggende tiltak. 

Emosjonelt - Barna får hjelp fra innsiden og ut gjennom Compassion. De ansatte på prosjektene følger med på barnas utvikling, kjærlighet og oppmuntringer. Sosialarbeidere overvåker barnas behov og tilstand, og gir dem ekstra støtte, for eksempel gjennom traumebehandling. Barna føler seg også sett og oppmuntret gjennom brev fra fadderne. 

Åndelig - På prosjektene lærer og erfarer barna at Gud elsker dem betingelsesløst. De blir kjent med evangeliet på en måte som passer for deres alder og kultur. De får trosopplæring og en barnebibel. Sang og bønn er også naturlige innslag på Compassion-sentrene. 

Gjør dette virkelig en forskjell i barns liv?

Det kan du være sikker på! Uavhengig forskning viser at Compassions barn har:

27-40% større sjanse for å fullføre grunnskolen. Compassion-barn blir lenger i skolesystemet. Dette har stor innvirkning på deres mulighet til å få en god jobb.

14-18% større sjanse for å finne betalt arbeid enn sine jevnaldrende som ikke har faddere. De har dessuten 35% større sjanse for å få seg en administrativ eller ledende stilling.

Det er 40-70% mer sannsynlig at tidligere Compassion-barn får lederansvar i lokale kirker, enn sine jevnaldrende venner som ikke har hatt fadder.

Hvorfor fokusere på barn?

Det har lenge vært vanlig å gi mennesker ting når man vil hjelpe. Compassion har etter mange års erfaring lært at ting ikke forandrer lokalsamfunn – mennesker forandrer lokalsamfunn. Solid og vedvarende endring skjer når barna som vokser opp har blitt utrustet til å skape endringer i sine lokalsamfunn. I Compassions program lærer barna at de er elsket, de får håp for fremtiden, og de forstår at Gud ønsker å bruke dem til å hjelpe andre. Disse barna vokser opp og gir tilbake. Mange får lederroller i sine hjemmeområder.

Hvorfor samarbeide med lokale kirker?

Compassion jobber utelukkende med lokale kirker fordi de vet hva lokalsamfunnet trenger, og kan møte behovene på best mulig måte. De har tillitt blant naboene sine og kan nå ut til dem som trenger det mest. I tillegg er kirken den institusjonen Gud sa at hans arbeid skulle springe ut ifra. Compassion er til for å hjelpe kirken med sitt oppdrag – å gjøre disipler ut av alle folkeslag og å ta seg av de som trenger det mest.

Denne siden bruker cookies Les mer