Ofte stilte spørsmål

FAQ

Hva er det som utmerker Compassion i sammenligning med andre organisasjoner?

Compassions arbeid er basert på fire tydelige verdier:

-Jesus i sentrum. Evangeliet blir formidlet til hvert enkelt barn på en måte som er tilpasset alder og kultur – og aldri med tvang.

-Barna i fokus. Vi arbeider helhetlig med hvert enkelt barn.

-Menighetsbasert. Vi velger å samarbeide med lokale menigheter, hvor det finnes engasjerte troende som kan undervise, veilede og være mentorer for barna. Dette gjøres i samarbeid med foreldrene og mennesker i lokalområdet.

-Integritet. Vi arbeider bevisst for å holde en høy standard av integritet og kompetanse slik at vi kan bistå barna på best mulig måte. Vi forplikter oss til å hjelpe barn, familier og menigheter ved å utvikle relevante program for barnas utvikling. Vi forplikter oss til å arbeide etter en høy profesjonell og bibelsk standard.

Hvorfor fokuserer Compassion på individuelle fadderskap?

I løpet av de mer enn 60 årene Compassion har drevet utviklingsarbeid har vi sett mange ulike metoder benyttet for å bryte den onde sirkelen av fattigdom i barns liv. Vi har oppdaget at forandrede omstendigheter sjelden forandrer menneskers liv, men derimot vil forandrede mennesker forandre sine omstendigheter.

Samfunnsutvikling fokuserer på å forandre ytre omstendigheter og er en viktig del også av vårt arbeid. Vårt hovedfokus er likevel det enkelte barnet og dets utvikling – en tilnærming som ser hvert barns unike verdi og gudgitte potensiale. Mange av disse barna benytter det de har lært til å skape positive endringer i sitt lokalsamfunn.

Hva koster et fadderskap?

Som fadder kan du velge mellom et vanlig fadderskap, 310 kr per måned, eller fadderskap pluss, 370 kr per måned. Når du velger fadderskap pluss går de ekstra 60 kronene til prosjekter som for eksempel bidrar til rent vann, sanitæranlegg, katastrofehjelp og registrerte barn som ikke ennå har fått en fadder.

Hvor jobber Compassion?

Compassion samarbeider med ca. 8000 lokale kirker i 25 land i hele verden: Bangladesh, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Colombia, Den dominikanske republikk, Ecuador, El Salvador, Etiopia, Filippinene, Ghana, Guatemala, Haiti, Honduras, Indonesia, Kenya, Mexico, Nicaragua, Peru, Rwanda, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, Togo og Uganda.

Hvor lenge varer fadderskapet?

Fadderskapet varer til et barn er ferdig med utdannelsen, eller til de fyller 22 år. I noen tilfeller avsluttes fadderskapet tidligere. Det handler ofte om at familien flytter til et område hvor Compassion ikke jobber. 

Hvordan velger Compassion ut barna som skal få faddere?

Compassion har retningslinjer for hvilke barn som skal få hjelp. Den lokale menigheten har fått opplæring i å vurdere hvilke barn som er i størst nød i lokalsamfunnet. Disse barna blir invitert til å delta i prosjektet med foresattes samtykke.

Hva skjer hvis det er flere barn i familien?

Compassions målsetting er å nå ut til så mange familier som mulig. Det er vanligvis bare ett barn i familien som vil få ta del i prosjektet, men dersom familien har ekstra stort behov for hjelp, kan flere barn bli registrert. Programmet kommer hele familien til gode gjennom samhandling med ansatte, helseundersøkelser, ernæringsveiledning og mat, foreldreopplæring og andre aktiviteter i regi av menigheten.

Hjelper Compassion bare barn som har kristne foreldre?

Nei. Vi hjelper barna som trenger det mest, uavhengig av tro. Foreldrene gjøres oppmerksom på at Compassion er en kristen organisasjon, og barna som deltar i prosjektene, har ulik etnisk og religiøs bakgrunn.

Hva skjer hvis jeg avslutter fadderskapet?

Fadderskapet har ingen bindingstid og vi har forståelse for at omstendigheter kan forandre seg. Men gi oss beskjed dersom du må avbryte fadderskapet, slik at vi kan finne en ny fadder til barnet så fort som mulig! Barnet får fortsette i programmet uten avbrudd.

Har jeg lov til å ha kontakt med fadderbarnet mitt utenfor Compassion?

All kommunikasjon mellom deg og fadderbarnet ditt skjer kun via Compassions brevskriving og ikke via sosiale medier, slik at vi på Compassion kan ta ansvar for kommunikasjonen og dermed sikre en trygg kontakt med barna.
Hvis du blir kontaktet av fadderbarnet ditt utenfor vår korrespondanse, for eksempel via telefon, e- post, Facebook, Twitter etc., så ikke svar. Informere oss hvis dette skjer gjennom å ringe +47 23 62 26 90 eller send en e-post til info@compassion.no.

Denne siden bruker cookies Les mer