Jordskjelvet på Haiti

25 augusti 2021

Et forferdelig jordskjelv og en tropisk storm har herjet i et område på Haiti hvor Compassion har mer enn 17.000 fadderbarn i 46 senter.

Oppdatering 9. september 2021

Compassion i Haiti fortsetter å jobbe sammen med tjenestegivere og kirkeledere for å implementere et bygningsinngrep som vil gi 12.000 familier et sted å bo. Legeteamet støtter inngrepet for barnas helse og beskyttelse ved å besøke de berørte områdene og hjelpe de barn og familier som blitt rammet. Mat- og hygienepakker eller kontantoverføringer har blitt delt ut til familiene. Til dags dato har 14,152 fadderbarn og deres familier blitt rammet i tillegg til 46 Compassion-sentre. Compassion fortsetter å fokusere på tre hovedsakelige inngrep: Å bygge husly, gi legehjelp og hjelpe med å beskytte barna, og dele ut mat- og hygienepakker eller kontantoverføringer.

Oppdatering 25. august 2021

Compassions kriseteam leverte mat- og hygienepakker til senterne forrige helg. Senterpersonalet vil dele ut pakkene til familiene direkte i løpet av denne uken. Compassions legeteam har hjulpet omtrent 220 fadderbarn som blitt skadet og deres familier. Så langt har 9,708 fadderbarn og deres familier blitt rammet, i tillegg til 42 Compassion-sentre.

Fortsett å be for de som blitt skadet og de fadderbarn og familier som sørger. Be for folket i Haiti da de kommer seg etter denne krisen.

Oppdatering 20. august 2021

Compassion Haitis medisinske team har hjulpet 150 utsatte fadderbarn og deres familier. Ca 3000 mat- og hygienepakker blir delt ut i løpet av helgen. Per nå er 4,226 fadderbarn og deres familier rammet, i tillegg til 28 Compassion-sentere. Kriseteamet vil fortsette å vurdere situasjonen og gi oppdateringer så fort de blir tilgjengelige.

Oppdatering 18. august 2021

Compassions katastrofe- og nødhjelpsteam kom sikkert frem til den rammede regionen av Haiti. De besøkte fem Compassion-sentere. Nødhjelpsteamet er i full gang med å pakke matkurver og hygienepakker som de skal dele ut til de rammede den kommende helgen. Per nå er det registrert at 422 fadderbarn er rammet av katastrofen og 11 sentere. Ifølge rapportene er familienes hjem ødelagt og veldig skadet, så de må bo i hagen. Compassions legeteam ankommer i morgen for å gi nødvendig hjelp til de rammede fadderbarna, familiene deres og Compassion-senternes personell.

Fortsett å be for barna, familiene og personalet. Be for Haitis befolkning når de starter gjennopprettelsesjobben.

Oppdatering 17. august 2021

Compassions nasjonale avdeling i Haiti har sendt et nødhjelpsteam til de værst rammede områdene. Teamet har møtt med kirkeledere og de ansvarlige for Compassions samarbeid med de lokale kirkene i Haiti for å finne den best mulige fremgangsmåte og for å få oversikt over situasjonen. De foreløpige rapportene indikerer at 156 fadderbarn og deres familier, samt fire Compassion-sentere er rammet av katastrofen. De vurderer fortsatt situasjonen ved å kontakte alle fadderbarn i området. Sykehusene har nådd full kapasitet og mangler medisin og utstyr til å behandle de skadde. Compassions legeteam forbereder seg på å komme seg raskest mulig til området for å behandle de rammede. Nødhjelpsteamet samarbeider med lokale forandlere for å forberede matkurver og hygienepakker til utdeling. Takk for deres forbønn for befolkningen på Haiti, og særlig for faddernarna og deres familier og de som yter nødhjelp.

Oppdatering 15. august 2021

Tidlig lørdag morgen rammet et jordskjelv på 7,2 på Richter-skalaen det sydligste Haiti og rammet minst tre områder: Syd, Grand´Anse og Nippes, ca 160km vest for hovedstaden Port-au-Prince, i en dybde på 10km, ifølge myndighetene. To etterskjelv er rapportert. Den haitiske regjeringen har erklært unntakstilstand i en måned, hovedsaklig i de rammede områdene, Vest, Syd, Nippes og Grand´Anse.

Alle medarbeidere på Compassions nasjonale kontor har det godt fysisk og forbereder seg på å yte støtte til senterne i området. Per dags dato har syv av våre sentre rapportert at bygningene deres har kollapset eller lidd stor skade. Det samles fortsatt informasjon om fadderbarna og deres familier. Vi har fortsatt ikke individuelle opplysninger. De ansvarlige for Compassion Haiti sender et team til de berørte områdene på mandag for å vurdere omfanget av skadene og diskutere akutt nødhjelp med de lokale partnerne. Et legeteam vil dra til den sydlige regionen så fort som mulig i løpet av denne uken for å yte legehjelp til de berørte. Mat- og hygienepakker vil også bli forberedt for hurtig levering.

Be for fadderbarna og deres familier, våre kirkepartnere i de berørte områdene og for teamet på det nasjonale Compassion-kontoret som yter støtte til alle de berørte.

Denne siden bruker cookies Les mer