Skolen som overlevde jordskjelvet

14 september 2021

"Hvis denne jobben ikke hadde blitt gjort ordentlig i 2017, ville vi sannsynligvis blitt nødt til å bygge opp dette klasserommet på nytt nå." - sa Danielle Kettunen, kriseberedskapsspesialist, Compassion.

Da jordskjelvet rammet den sørvestlige del av Haiti, sto en fargerik bygning igjen blant ruinene i byen Torbeck.

Dette var en skole som tidligere ble fullstendig ødelagt av orkanen Matthew i 2017. Takket være Compassion sine sjenerøse givere, kunne denne bygges opp igjen. Da ble konstruksjonen bygget slik at den skulle klare naturkatastrofene som ofte rammer Haiti.

«Hvis denne jobben ikke hadde blitt gjort ordentlig i 2017, ville vi sannsynligvis blitt nødt til å bygge opp dette klasserommet på nytt nå.», sa Danielle Kettunen, kriseberedskapsspesialist, Compassion.

Woldton, som er ansvarlig for Compassion-senteret i landsbyen takket Gud da han kom frem til skolen etter katastrofen. «Min tillit til Gud og ingeniørkunst ble sterk», sier han. «Hvis flere bygninger hadde blitt gjort på riktig måte kunne flere liv blitt reddet.»

Web_Version-CC-HA0205-EarthquakeProof- Story-02-2108.jpg

«Det kan være vanskelig, og ofte ta lang tid, å komme seg etter katastrofer. Men det å bygge bedre og sterkere enn tidligere er alltid målet. Da kan vi redusere fremtidige risikoer.» Sier Danielle Kettunen, kriseberedskapsspesialist, Compassion.

«For å sikre at bygningene blir holdbare og tåler fremtidige katastrofer, kreves god ingeniørkunst. Dette kan øke kostnadene rundt byggingen, men skolen i Haiti er et tydelig eksempel på hvorfor dette er viktig. Hvis denne jobben ikke hadde blitt utført ordentlig i 2017 ville vi sannsynligvis bli nødt til å bygge opp dette klasserommet på nytt nå.» Sier Danielle.

Klasserommene blir foreløpig brukt som midlertidig bolig for de familiene som har blitt hjemløse etter katastrofen. Skolegården med lekeplass og husker, er et tiltrengt fristed for de utsatte barna.

I Haiti fungerer mange av Compassion-senterne også som skoler. Der får hundrevis av barn ta del i utdanning. Så snart den lokale regjeringen åpner opp skolene igjen, kan de ni år gamle tvillingene Kelly og Kellia fortsette skolegangen i klasserommene akkurat som før. Dette vil gi dem en følelse av trygghet og normalitet.

«Jeg er så stolt over at barna mine kan gå til denne skolen. Det er den vakreste skolen i hele området og Compassion hjelper oss dessuten med å betale en del av skoleavgiftene.» forteller deres mamma, Gislane.

Web_Version-CC-HA0205-EarthquakeProof- Story-03-2108.jpg

Tusenvis av barn og familier i Compassion sine fadderprogrammer har blitt hardt rammet av jordskjelvet. Compassion møter de umiddelbare overlevelsesbehovene gjennom mat. Og hygienepakker, som går ut til omtrent 18.000 barn og voksne. De får også tilbud om bolig og legehjelp.

Når oppbygningen etter jordskjelvet starter, håper Woldton at fokuset skal være å forhindre fremtidige tap av liv. «Jeg tror at denne tragedien kan bli en mulighet for det Haitiske folket å bygge bedre denne gangen.» sier han.

«Jeg vil gi min største takk til Compassion sine givere og venner for deres støtte. Det haitiske folket trenger dem mer enn noensinne. Allerede utsatte familier har blitt enda mer sårbare etter jordskjelvet og trenger akutt hjelp.»

Dersom du ønsker er du velkommen til å bidra til Compassion sitt katastrofefond. Dette fondet gjør det mulig for oss å gi rask hjelp når en katastrofe rammer, både i Haiti og i andre samarbeidsland. Du kan Vipse til nummer 14993. Merk gaven med «Katastrofehjelp».

Denne siden bruker cookies Les mer