Covid-19 og Brevskrivning

En av effektene fra pandemien som rammer Compassion er at barna ikke har kunnet skrive og sende brev til sine faddere som vanlig.

Vi har bedt de ansvarlige for Compassion sitt arbeide i de 9 land som har hatt mest utfordringer med brevskrivingen, å fortelle om situasjonen. Les om utfordringene deres under de siste to årene og hvordan de arbeider for å få kommunikasjonen til å komme i gang og fungere som normalt igjen her.

BURKINA FASO
COLOMBIA
SRI LANKA
DOMINIKANSKE REPUBLIKK
ECUADOR
TANZANIA
BANGLADESH
BRASIL
THAILAND

BURKINA FASO

59 136 fadderbarn

220 Compassion-sentre

"De siste to årene har vært vanskelige for landet vårt, og særlig for barna våre og deres familier. Pandemien har hatt en enorm påvirkning på byene og samfunnene våre. Compassions prioritet har vært å ta vare på barna og gi mat til familiene. Takk for deres tillit til Compassion og for deres tålmodighet når det gjelder å høre fra fadderbarna deres under disse to årene. ​

Det har vært en enorm utfordring å sende brev til de samfunnene vi tjener under pandemien. De samfunnene vi tjener sender brevene med fysisk leveranse til det nasjonale Compassion-kontoret i Mexico. Frivillige reiser inn til byene med offentlig transport for å levere pakkene til kontoret. På grunn av svært stor Covid-smitte og dødsfall har vi tatt den vanskelige beslutningen om å stanse håndteringen av papirbrev. ​

Under disse to årene har vi fortsatt med å sende alle brev fra faddere til kirkene slik at de kunne leveres til barna. Vi tror at fadderne har hjertet og ordene for å oppmuntre barna i løpet av denne vanskelige tiden. ​

Vi ønsker å beholde kontakten mellom barna og deres faddere, men det har vært veldig utfordrende. Alle sentre har ikke kunnet fortsette med aktivitetene som normalt, mens andre kan møtes i små grupper.  Det finnes fortsatt uro gjeldende Covid siden ikke alle samfunnene har hatt tilgang til vaksinasjoner, kun i de store byene. Noen fedre har flyttet for å tjene penger til familien og de venter på å få komme tilbake til samfunnene når situasjonen går tilbake til det normale. ​

Siden teknologien vi bruker for å skrive ut brevpapirer er på Compassion sitt nasjonale kontor må vi fysisk være der for å kunne sende brevpapirer til sentrene. I februar 2022 kunne et begrenset antall ansatte komme tilbake til det nasjonale kontoret. Tusenvis av brevpapirer ble skrevet ut. Disse pakkene blir sendt med bud og vil ta omtrent en måned før de blir levert til alle samfunnene der kirkene jobber med barna, og i det minste 4 måneder før de kan komme tilbake til kontoret. ​

Vi er håpefulle at kommunikasjonen med fadderbarnet ditt kan bli mer regelmessig innen noen måneder."

- Compassion-teamet i Burkina Faso​

COLOMBIA

96 248 fadderbarn​

298 Compassion-sentre

"I Colombia har Covid-19 pandemien fremhevet noen av de utfordringene som familier i fattigdom må møte, og i noen tilfeller har de blitt enda vanskeligere. Noen av disse utfordringene er arbeidsløshet som rammer barnas ernæring; mangel på rent vann som i regnsesongen fører til at noen samfunn må flytte på grunn av de risikoene som oversvømmelsen betyr ofor barna; volden som de mest utsatte områdene rammes av og de nylige utfordringene av å håndtere innvandringen fra Venezuela.​

På grunn av lokale restriksjoner g for å beskytte barna, ungdommene og familiene våre fra Covid-19 og dens varianter har samarbeidskirkene våre blitt nødt til å justere programmene. Noen har kunnet holde timer online, med trykte materialer eller radio. I følge en undersøkelse har kun 35,7% av barn og ungdommer tilgang til internett og en datamaskin eller nettbrett.  Ansatte ved senteret har funnet nye kreative måter for å tjene de barna og holde dem trygge.​

Compassion-personalet har jobbet på sikkerhets- og helseprotokoller som i de fleste tilfeller måtte bli godkjent av den lokale regjeringen og lokale helsemyndigheter. Barna kan nå komme tilbake til å delta i aktivitetene ved programmet fysisk. Noen sentre har begynt med å tjene barna i små grupper og har holdt kontakten på andre måter under pandemien. ​

Bare den siste måneden har Compassion og de lokale kirkene levert over 40,000 matpakker og 12,762 hygienepakker. Dette har vi kunnet gjøre gjennom hele pandemien taket være din støtte. ​

Vi forstår at det skaper usikkerhet å ikke høre fra fadderbarnet ditt; vi vet at du savner å lese brevene fra dem og å høre fra dem. Derfor jobber vi i Compassion Colombia hardt for å komme i gang med kommunikasjonen ordentlig på nytt. ​

Siden teknologien vi bruker for å skrive ut brevpapirer er på vårt nasjonale Compassion-kontor må vi fysisk være der for å kunne sende brevpapirer til sentrene. I februar 2022 kunne våre ansatte i Colombia National Office komme tilbake til å jobbe fysisk på kontoret og begynte å skrive ut tusenvis av brev for å sende til samarbeidskirkene.​

Siden mengden brev som ble sendt til sentrene er ganske stor anslår vi at det vil ta omtrent 2-3 måneder før samarbeidskirkene våre kan håndtere dem og sende dem tilbake for oversettelse, som kan ta ytterligere 2-3 måneder. ​

Vi er håpefulle at kommunikasjonen med fadderbarnet ditt kan bli mer regelmessig innen 6 måneder."

- Compassion-teamet i Colombia

SRI LANKA

15 623 fadderbarn​

80 Compassion-sentre

"Teknologien som brukes for å skrive ut brevpapirer er på det nasjonale Compassion-kontoret i Sri Lanka og vi må vi fysisk være der for å kunne sende brevpapirer til sentrene. I februar 2022 kunne våre ansatte i Sri Lanka National Office komme tilbake til å jobbe fysisk på kontoret og begynte å skrive ut tusenvis av brev for å sende til samarbeidskirkene våre. På grunn av lokale restriksjoner hadde våre ansatte ikke mulighet til å besøke kontoret regelmessig mellom mars 2020 og oktober 2021.​

Siden november 2021 og deretter kunne vi sakte komme til kontoret i mindre grupper, og vi har fortsatt kun maksimalt 20 ansatte som kommer til kontoret. Sri Lanka står overfor en finansiell og økonomisk krise, og det er bekymring. Landet rammes av drivstoffmangel som forventes å forverres, noe som bidrar til stadig lengre og hyppigere strømbrudd, tilkoblingsproblemer og kommunikasjonsforstyrrelser, blant andre kritiske tjenesteforstyrrelser (f.eks. offentlig transport, lange strømbrudd, etc.). Men ved Guds nåde er vi fortsatt i stand til å komme til kontoret for å fortsette de oppgavene som må gjøres fysisk på kontoret. I løpet av de siste tre månedene har teamet kunnet skrive ut tusenvis av brev, og svarene på disse kan forventes i løpet av de neste to månedene. Etterslepet er stort, og vi kan fortsatt ikke utføre alt arbeidet på kontoret som normalt."

- Compassion-teamet i Sri Lanka

DOMINIKANSKE REPUBLIKK

70 206 fadderbarn​

219 Compassion-sentre

"De siste to årene har vært svært utfordrende for oss. Den Dominikanske Republikk opplevde en av de sterkeste og mest utvidede portforbudene og ordrene om karantene globalt. Likevel sto landet i august 2021 overfor ordre om å bli hjemme fra 18.00 til 06.00 og 14.00 til 06.00 i helgene. Dette var strenge ordre om opphold hjemme; man kunne komme i fengsel i 24 timer for brudd på regjeringens regler. I løpet av denne tiden har vi fokusert all vår energi på å sikre at det var nok mat på bordet til hver enkelt familie. Nedstengningen av skolene her var en av de lengste i verden med 171 dager. Gjennomsnittslandets utdanningsstenging på verdensbasis var bare 95 dager. Regjeringen startet skoleåret på nytt i oktober 2021, og bare halvparten av elevene fikk gå på skolen. Noen kirker forsøkte å starte gudstjenester på nytt før den offisielle skoleåpningen, men allikevel krevde regjeringen at disse sentrene skulle stenge, og Compassion var ikke i stand til å begynne å ta imot elever ved sentrene før den lokale myndigheten slapp studentene tilbake til skolene. Som et resultat kunne ikke fadderbarna skrive brev. I november 2021 startet vi den fysiske brevskrivingsprosessen på nytt. Vi har foreløpig mer enn 26 000 brev fra barn som allerede har skrevet, men som fortsatt er i oversettelsesprosessen, og mellom april og mai vil vi motta mer enn 8.000 ekstra brev fra fadderbarn. Vi øker vår oversettelseskapasitet slik at vi kan få disse brevene til fadderne så snart som mulig.​"

- Compassion-teamet i Den Dominikanske Republikk

ECUADOR

101 254 fadderbarn​

290 Compassion-sentre

"På grunn av pandemien har det nasjonale Compassion-kontoret i Ecuador blitt nødt til å stenge mange sentre de siste to årene. Siden teknologien vi bruker for å skrive ut brevpapirene som fadderbarna skriver på er på det nasjonale kontoret må vi fysisk være der for å skrive ut brevpapirene. I juli 2021 kunne personalet komme tilbake til kontoret og i september hadde tusenvis av brev blitt behandlet, men etterslepet var fortsatt stort.​

Dessverre har vi fortsatt sentre som ikke kan ha aktiviteter fysisk i kirken. De kontakter barna via telefon og online.​

I februar 2022 hadde vi skrevet ut og sendt brevpapir til alle samarbeidskirker i Ecuador. Regelmessig planlagt utskriftsaktivitet vil finne sted hver måned, og vi har ansatt en entreprenør til slutten av juni for å gi ekstra støtte i denne prosessen.​"

- Compassion-teamet i Ecuador

TANZANIA

87 079 fadderbarn​

260 Compassion-sentre

"Da pandemien kom hit, jobbet vi med samarbeidskirkene våre for å prioritere en plan for å gi matforsyninger, legehjelp og verktøy for å forebygge Covid-19 til barn og familier. Siden restriksjonene var svært strenge, var hjelpen vi kunne gi til barn og deres familier avgjørende. Vi hadde ikke vært i stand til å gjøre dette uten din trofaste støtte, så vi ønsker å uttrykke vår dypeste takknemlighet for det. Nå begynner vi å gå tilbake til normalen. Fysiske timer på skolen er tilbake og noen sentre holder små gruppemøter, etter all denne tiden de bare var koblet sammen på virtuelle måter. Ved begynnelsen av pandemien i Peru i mars 2020 ble vi tvunget til å pause prosessene med brevskriving i Compassion-sentrene, fordi prosessene var 100 % manuelle og krevde fysisk nærvær. Programmet for fadderbarna fortsatte imidlertid eksternt, og prioriteringen var legehjelp og matforsyning. Dette varte til omtrent juni 2021. I mai 2021 startet vi kommunikasjonsprosessene gradvis på nytt. I begynnelsen av juli 2021 hadde mer enn 70 000 barn ikke vært i stand til å skrive et brev til sine faddere på mer enn 8 måneder.​

65 % av våre kirkepartnere kan nå møtes fysisk med barna i små grupper. Vi har begynt utskriften av brevpapirer på nytt på det nasjonale kontoret slik at barna kan forberede brevene sine. Vi har fortsatt å levere brev fra faddere til barna. Siden 2020 har fadderbrevene blitt sendt digitalt. Når kirken mottar fadderbrevet, fortsetter de med å sende det til mottakeren på en digital måte eller skrive dem ut og leverer dem på en fysisk måte under et hjemmebesøk. Vår forpliktelse er å gjøre kommunikasjonen mellom fadder og fadderbarn regelmessig så snart som mulig fordi vi vet at faddere venter på å høre fra fadderbarna sine, og derfor jobber vi enda hardere for å fullføre prosessen med å forberede brev i de følgende månedene."

- Compassion-teamet i Tanzania

BANGLADESH

40 094 fadderbarn​

175 Compassion-sentre

"De siste to årene har vært en usikker tid som har gitt oss alle enestående utfordringer. Vi har ikke vært i stand til å håndtere brev fra fadderbarna på grunn av Covid-19 restriksjoner. Senterpersonalet har vært i kontakt med barna gjennom mobiltelefoner, hjemmebesøk eller møter utendørs for å være i kontakt med barna ifølge hva den lokale konteksten tillater. Familier med barn i Compassion-programmet hadde behov for matsikkerhet og forbedret hygiene. Vi sørget for at de fikk mat- og hygienepakker. Vi har også fokusert på å gjøre det mulig for våre kirkepartnere å sikre familieeide matsikkerhetsinitiativer som fjærfe og kjøkkenhage, støtte for inntektsgenerering i form av geiter og småbedrifter, og å fremme besparing av penger for å bygge på husholdningens motstandskraft. Barnevern, fysisk helse og hygiene med orientering rundt psykisk helse ble gitt til foreldre, barn og unge, på de steder der det var mulig enten gjennom hjemmebesøk eller møter utendørs.​

På et annet nivå hadde vi også muligheten til å støtte familier som ble rammet av en stor syklon, «Amphan», med boligbygging, boligreparasjoner og toalettkonstruksjoner, slik at barn og unge hadde et trygt sted å bo. Fra mars 2020 til september 2020 var nasjonale kontoret stengt. Siden teknologien vår for å skrive ut brevmalene som fadderbarna skriver på er lokalisert ved det nasjonale kontoret, må vi være der fysisk for å skrive ut brevpapirene som skal sendes til Compassion-sentrene. I september 2020 ordnet vi transport (ettersom offentlig transport var for risikabelt) for 6 ansatte for å fordele tiden på kontoret mellom seg. Under den tiden kunne vi skrive ut tusenvis av brev. I løpet av denne tiden hadde sentrene begynt å samles i små grupper og veiledet barn gjennom brevskriving og andre aktiviteter. Selv om brevprosessen ble forsinket, gikk det sakte fremover. Men fra mars 2021 begynte situasjonen å bli verre igjen, og regjeringen påla en landsomfattende nedstengning.​

Det nasjonale kontoret var stengt igjen fra 21. mars – 21. august 2021. I september begynte personalet å komme tilbake til kontoret igjen. Under pandemien klarte vi ikke å gjøre noe av vårt vanlige arbeid da vi jobbet hjemmefra. Uten tilgang til nødvendig teknologi kan ikke brevbehandlingsarbeidet gjøres hjemmefra. Vi forsøkte å behandle brev som kom til kontoret etter turnus. Men de lokale budtjenestene i Bangladesh er ikke bra nok i mange tilfeller og ikke moderne som mange andre land, og under pandemien ble budtjenestene lagt ned. Vi vil fortsette å skrive ut brevmaler med et håp om at pandemisituasjonen vil bli bedre og bedre i de kommende dagene ved Guds nåde. Men i tilfelle du ennå ikke har mottatt noe brev så langt, ber vi deg om tålmodighet til vi kommer tilbake til normal rytme.​"

- Compassion-teamet i Bangladesh

BRASIL

58 709 fadderbarn​

200 Compassion-sentre

"Hver brasiliansk stat har sine egne forordninger og tiltak gjeldende Covid-19. Siden vi betjener mer enn hundre små byer i seks forskjellige stater, har vi administrert forskjellige ordinanser og tillatelser angående åpningen av kirkelige aktiviteter. I dag, i april 2022, takker vi Gud for at situasjonen er mye mer stabil, og de 207 samarbeidskirkene kan gjenoppta sine aktiviteter i lokalsamfunnene, tjenestene deres og sentrene de driver i samarbeid med Compassion som tjener barna. I fjor identifiserte vi mange Compassion-sentre som ville kunne skrive brev med barna selv om de ikke hadde mulighet til å komme til senteret. I disse sentrene fikk alle fadderbarn i det øyeblikket ett brev å skrive. Imidlertid møtte de flere vanskeligheter da Omicron-varianten begynte å påvirke lokalsamfunnene. Under pandemien var din støtte avgjørende for å hjelpe lokale kirker med å ta vare på barna og deres familier. Ditt bidrag var bokstavelig talt maten på ditt fadderbarns bord i mange måneder og i de fleste tilfeller den eneste kilden til måltider for familiene vi tjener. Teamet vårt har benyttet enhver anledning til å hjelpe familier, lokalsamfunn og ditt fadderbarn på alle områder som kan gi dem sikkerhet og helse. Vi har styrket barnevernet vårt, med interaktive kampanjer for å hjelpe mottakere med å rapportere alle typer overgrep de måtte ha vært utsatt for i løpet av nedstengningen og hvordan de kan be om hjelp.​

På slutten av 2021 og begynnelsen av 2022 hadde vi en enorm bølge av Omicron-varianten som påvirket alle våre samarbeidskirker. Mange Compassion-sentre som startet opp igjen i oktober og november, måtte stenge igjen i løpet av desember og januar. Vi har en bekymring gjeldende budtjenestene i Brasil. For øyeblikket er det en statlig enhet som utfører denne typen levering, og de rapporterer mange problemer, inkludert tapte pakker og/eller svært lange leveringsforsinkelser. Hovedproblemet er at siden lokalsamfunnene vi betjener er på landsbygda, er logistikken deres svært dårlig. Dessverre kan vi ikke avtale en privat kurer, fordi etter brasiliansk lov blir denne typen dokumenter (brev) bare levert av staten. I dag fortsetter vi å skrive ut tusenvis av brevpapirer som fadderbarna kan skrive på, og vi deler ut disse til Compassion-sentrene. Hvis alt går bra i løpet av de neste månedene, planlegger vi å behandle brev mer regelmessig fra og med juli."

- Compassion-teamet i Brasil

THAILAND

54 808 fadderbarn​

178 Compassion-sentre

"Til tross for en utfordrende tid under de siste to årene av pandemien, har flertallet av Compassion-sentrene for øyeblikket gjenopptatt sine aktiviteter etter den nye normalen, samtidig som barnas sikkerhet er en prioritet. Vi priser Gud for at vi har opplevd hans trofasthet gjennom pandemien. Vi har sett våre samarbeidskirker spille en kritisk rolle under denne pandemien. Personalet jobbet utrettelig for å tjene barna holistisk, og de sørget også for at barna og deres familier hadde nok mat og grunnleggende forsyninger under nedstengningen i Thailand. Siden november 2021 og frem til i dag har Compassion Thailand vært sterkt påvirket av Covid-19, inkludert Thailands nasjonale kontor så vel som våre samarbeidskirker. Siden teknologien vi bruker for å skrive ut brevmalene som fadderbarna skriver på er lokalisert ved det nasjonale kontoret, må vi fysisk være der for å skrive ut brevpapirene som skal sendes til sentrene. Vi har hatt noen brevetterslep da arbeidet på kontoret gikk av og på. Med begrenset antall ansatte tillatt, må teamet bytte på å gå til kontoret. Mange samarbeidskirker kan heller ikke møtes personlig for øyeblikket på grunn av lokale restriksjoner. Senterets ansatte holder kontakten med barna via mobiltelefoner og vi oppfordrer dem til å skrive på vegne av barnet nå i stedet for å vente med brevskrivingen.​"

- Compassion-teamet i Thailand

Denne siden bruker cookies Les mer