COVID-19

SØR-AMERIKA

Mens COVID-19 minsker rundt om i verden, er spredningen fortsatt stor i Sør-Amerika hvor kun 5% av verdens befolking bor, men som står for en fjerdedel av de globale dødstallene. Nesten 1 million mennesker har død i de 12 landene i regionen.

Se nedenfor for mer informasjon om hvordan vi jobber i Sør-Amerika for å hjelpe barn og deres familier når de kommer seg fra pandemiens effekter.

BOLIVIA
BRASIL
COLOMBIA
ECUADOR
PERU

BOLIVIA

1,782,210 matkasser
har blitt delt ut

817,780 hygienekasser
har blitt delt ut

142,315 individer
har fått medisinsk hjelp

Brev er midlertidig NORMAL LEVERANSE
Gaver er midlertidig NORMAL LEVERANSE

BRASIL

994,602 matkasser
har blitt delt ut

528,688 hygienekasser
har blitt delt ut

139,836 individer
har fått medisinsk hjelp

Brev er midlertidig FORSINKET
Gaver er midlertidig FORSINKET

COLOMBIA

1,426,856 matkasser
har blitt delt ut

621,795 hygienekasser
har blitt delt ut

43,852 individer
har fått medisinsk hjelp

Brev er midlertidig FORSINKET
Gaver er midlertidig FORSINKET

ECUADOR

1,496,617 matkasser
har blitt delt ut

623,265 hygienekasser
har blitt delt ut

65,792 individer
har fått medisinsk hjelp

Brev er midlertidig FORSINKET
Gaver er midlertidig NORMAL LEVERANSE

PERU

1,382,957 matkasser
har blitt delt ut

1,347,930 hygienekasser
har blitt delt ut

165,886 individer
har fått medisinsk hjelp

Brev er midlertidig FORSINKET
Gaver er midlertidig NORMAL LEVERANSE

Denne siden bruker cookies Les mer