Fungerer Compassions arbeid?

Compassion setter barn fri fra fattigdom i Jesu navn

Vi tror mennesker kan oppnå en livsforvandlende endring fra innsiden og ut. Derfor lærer vi barna at Jesus elsker dem ubetinget. Det gir dem ekstra styrke i bekjempelsen av fattigdom. 

Fadderprogrammet har det individuelle barnet i fokus. Vi jobber med barn fordi de er mest utsatte og sårbare. Vår tilnærming til hjelp er holistisk. Det betyr at vi hjelper barna på flere områder i livet - utover å dekke deres fysiske og økonomiske behov. Fattigdommen er kompleks, og vi tror man må møte hele mennesket i alle aspekter av livet for å frigjøre det fra fattigdom. Livet handler om mer enn helse og økonomi. Gjennom å jobbe med sinn, kropp, hjerte og det åndelige aspektet kan barna settes fri fra fattigdom. I tillegg til å ivareta barnas primære behov, lærer de at de er viktige og elsket. De får høre at Gud elsker dem og at Han har en plan for livene deres. De får vite at de er like mye verdt som alle andre, selv om de har vokst opp i fattigdom. De sosiale aktivitetene på Compassion-senteret er også viktig for barnets fremtid. 

Detta har vi gjort sedan starten 1952. Vi vill vara ett av svaren på missionsbefallningen. Vi arbetar alltid genom lokala kyrkor, det är den lokala kyrkan på orten som driver fadderprogrammet. Kyrkan finns där barnen och deras familjer bor. Kyrkan är respekterad i samhället och känner bäst till vilka familjer som behöver hjälp. Utöver själva fadderskapet så får barnens syskon, mamma och pappa möjlighet att delta i församlingens aktiviteter och får höra budskapet om Jesus. Varje barn som deltar i aktiviteterna på ett Compassioncenter får också åldersanpassad bibelundervisning.

Compassion befriar barn ifrån fattigdom genom en-till-en fadderskap. Som fadder vet du vem som är just ditt fadderbarn och du kan över tid bygga en relation till ditt fadderbarn genom brevskrivning. Vi säger att vi arbetar holistiskt. Det innebär att vi ombesörjer mer än bara de ekonomiska och fysiska behoven. Vi ser till hela barnet och alla dess behov, de fysiska, ekonomiska förstås men också barnets sociala och andliga behov. Vi vill också lära barnen att de är viktiga och älskade. Att det finns en Gud som älskar dem, har en plan för dem och att de har samma värde som alla andra även om de lever i fattigdom. Att fungera i grupp och delta i aktiviteter med andra barn är också viktigt för barnets framtid.

Genom fadderskapet får barnet och familjen hjälp med det mest nödvändiga och dessutom gör ditt fadderskap det möjligt för syskonen och föräldrarna att få en gemenskap i den lokala kyrkan genom Compassions arbete.

Denne siden bruker cookies Les mer