Gi en gave


Ingen barn skal oppleve å bli forlatt, være i fare, bli utnyttet eller dø av årsaker som kunne vært forebygget. Bidra til å stoppe det uakseptable!

Kritiske behov

I blandt skjer det ting som berører barna våre, som vi ikke kan forutsi eller hindre. Det være seg behov for rent vann eller katastrofehjelp som for eksempel etter jordskjelvet på Haiti. Vi i Compassion har også mange prosjekter når det gjelder forebygging av HIV / AIDS, forhindring av trafficking, hjelp til bedre utdannelse og medisinsk assistanse.

Helseprogram for mødre og babyer

Gjennom Compassions helseprogram for barns overlevelse, beskyttes mødre, spedbarn og småbarn fra å bli skadelidende. Underernærte barn får næringsrik mat og mødre og omsorgspersoner får lære hvordan de best kan ta vare på barna sine. I en mødregruppe er det opp mot 35 kvinner. Det koster 120.000 kroner pr år å drive en slik mødregruppe med optimal oppfølging.

Barn som ikke har fått fadder ennå

Barn som er nyregistrerte i Compassion-programmet er tilgjengelige nesten med en gang, men ofte tar det tid å koble en fadder med et barn - noen ganger flere måneder. Compassion er forpliktet til å hjelpe registrerte barn fra dag én. Så for å bygge bro over gapet mellom registrering og fadderskap, lagde vi fondet "Barn som ikke har fått fadder ennå". Det er fantastisk for barnas foreldre og de ansatte i prosjektet at Compassion også tar seg av barna de elsker, selv mens de venter og håper på faddere. Når du gir til dette fondet, møter disse barna Guds kjærlighet allerede i løpet av sine første dager i Compassion-programmet – det gir dem håp for framtiden.

Water of Life

En åttendedel av verdens befolkning har pr i dag ikke tilgang til rent vann, og FNs rapporter viser at et barn dør hvert femtende sekund av vannbårne sykdommer. Dette kan du bidra til å forandre gjennom å gi en gave til Compassions prosjekt «Water of Life». For 450 kroner får en familie et vannfilter som gir dem rent vann resten av livet.