Om Compassion

Vi setter barn fri fra fattigdom i Jesu navn

Compassion er verdens 3. største fadderbarnorganisasjon og setter barn fri fra fattigdom i Jesu navn.  

Compassion har satt barn fri fra fattigdom siden 1952. Vi ønsker å besvare misjonsbefalingen. Vi jobber utelukkende gjennom kirker - det er den lokale kirken som driver fadderprogrammet. Kirkene er i lokalområdene til fadderbarna og familiene deres. De er respekterte i sine nabolag, og vet hvilke familier som trenger hjelpen mest. Fadderbarnets søsken og foresatte får ta del i kirkens aktiviteter og får høre Jesu budskap. Hvert barn som deltar på et Compassion-prosjekt, får også bibelundervisning som er tilpasset alder og kulturell kontekst. 

Compassion setter barn fri fra fattigdom gjennom én-til-én-fadderskap. Som fadder vet du hvem som er fadderbarnet ditt, og dere kan bygge en relasjon gjennom brevskriving. Vi kaller vår tilnærming til hjelp holistisk. Det betyr at vi møter mer enn de fysiske og økonomiske behovene. Vi hjelper barnet gjennom å møte de fysiske, økonomiske, følelsesmessige og åndelige behovene. Vi lærer også barna at de er viktige og elsket. De får høre at Gud elsker dem, har en plan for dem og at de er like verdifulle som alle andre, selv om de lever i fattigdom. Det er også viktig for barnets framtid at det lærer seg å samarbeide i grupper med andre barn og får delta i fellesaktiviteter.

Gjennom fadderskapet ditt får fadderbarnet og familien hjelp med det mest nødvendige. I tillegg vil ditt fadderskap gjøre det mulig for søsken og familie å få ta del i kirkelige aktiviteter. 

Compassion Norge ble etablert i 2013 og blir overvåket av Innsamlingskontrollen. Vi er en del av Compassion International og Compassion Norden. I Norge har vi kontor i St. Olavs gate 28 i Oslo. Trykk her for å komme i kontakt med oss.

Denne siden bruker cookies Les mer