WE RISE AS ONE

Sammen kan vi sette barn og familiene deres fri fra fattigdom

Corona-viruset gjør situasjonen til barna og familiene som lever i fattigdom enda vanskeligere. I Norge har panikken rundt utbruddet av Corona-viruset roet seg betraktelig. Vi har begynt å gjenåpne landet vårt, etter at de strengeste tiltakene i fredstid ble innført. Situasjonen ser svært annerledes ut for verdens fattige. Mange av våre fadderbarn og familiene deres står nå overfor svært krevende utfordringer knyttet til COVID-19. Dette er sårbare familier som lever under krevende forhold i utgangspunktet. De har ikke noe sikkerhetsnett. Det anslås at COVID-19 vil føre til den første økningen i fattigdom siden 1998.* Hvis vi ikke stopper viruset, vil det få katastrofale konsekvenser for verdens fattigste land og skape enda større forskjeller i verden.**

Det er livsviktig å sikre hygieniske og sanitære forhold som rent vann, hygieneartikler og håndsprit. Mange av barnas foresatte er også forhindret i å arbeide på grunn av restriksjonene de forskjellige landene har innført. De trenger mat, penger til å dekke husleie og munnbind. Dette tiltaket handler om å bistå med det aller viktigste – for å sikre overlevelse.

Vi tilpasser oss raskt i krisesituasjoner. Vi har fortsatt barna i fokus, men vi må også hjelpe familier og lokalsamfunn for å sikre overlevelse. Den mest effektive måten å hjelpe barna på i krisesituasjoner, er å hjelpe barnas omsorgspersoner og lokalsamfunnet de lever i.

We Rise as One handler om å gå sammen for å gi barna, deres familier og lokalsamfunn helsefremmende tiltak og stabilitet gjennom hygieneartikler, mat og hjelp til å beholde hjemmene sine. Sammen reiser vi oss for å bekjempe Corona-viruset.

*World Bank, **FN

Du kan gi via Vipps: 14993 eller gjennom bankoverføring til: 1430 08 24766.

Din gave kan gi:

250 KRONER

Kan gi en hel husholdning livsviktige hygieneartikler som håndsprit, vitaminer og kosttilskudd, munnbind eller utstyr til å lage egne munnbind, samt informasjon om infeksjonsforebygging.

400 KRONER

Kan gi en hel husholdning mat i 2 uker. De kan få ris, egg, kjøtt, melk, mais og tørrvarer med lang oppbevaringstid. 

VALGFRITT BELØP

Kan bidra til husleien til familier som risikerer å bli hjemløse fordi de ikke kan jobbe på grunn av virus-restriksjonene.

wrao_horizontal_black.png

Denne siden bruker cookies Les mer