COVID-19

Covid-19 truer millioner av barn og familier dypere inn i fattigdom og fratar dem håp for fremtiden og mange år med hardt arbeid. Det estimeres at ytterligere 27 millioner mennesker vil havne i fattigdom som et resultat av pandemien. Den første globale økningen i antall fattige på over 20 år.

AFRIKA

Selv om COVID-19 tall har vært relativt lave i Afrika, estimerer Verdens helseorganisasjon at 6 av 7 tilfeller går uidentifisert i regionen. Afrika har ikke kommet unna pandemien - antallet mennesker som lever i ekstrem fattigdom i Afrika forventes å øke med ca 8%, til nærmere 520 millioner mennesker.

Klikk her for mer informasjon om landene i Afrika.

ASIA

Økonomien i Øst Asia og Stillehavsområdet har gradvis begynt å stabilisere seg etter det økonomiske sjokket som fulgte COVID-19, men gjenreisningen har vært utfordrende på mange måter. Fattigdommen i området har for første gang på 20 år sluttet å gå nedover. Verdensbanken sier at så mange som 38 millioner flere mennesker vil falle under fattigdomsgrensen, i tillegg til de 33 millionene som ville unsluppet fattigdom om pandemien ikke hadde funnet sted.

Klikk her for mer informasjon om landene i Asia.

LATINAMERIKA

Latinamerika er den regionen som er hardest rammet av COVID-19 pandemien. Fattigdom og ekstrem fattigdom i regionen når et nivå, som følge av pandemien, som man ikke har sett på over et tiår. På tross av pandemiens store påvirkning på området, estimeres det at den økonomiske utviklingen for Latinamerika raskt vil forbedres.

Klikk her for mer informasjon om landene i Mellom-Amerika

Klikk her for mer informasjon om landene i Sør-Amerika

Denne siden bruker cookies Les mer